Process/Fyllning

Process har en bred innebörd och designlösningarna sträcker sig mellan en mängd användbara applikationer.

Till exempel kan vakuumassisterade system användas för att evakuera luft från ett objekt för att sedan fylla det med en inert gas, andra exempel är värmebehandling och kammare för metallsputtring/beskiktning.

System som dessa kan med fördel kombineras med täthetskontroll, spårgasåtervinning etc. beroende på definierad process.

Image
Image

Kombinerat system för täthetskontroll samt fyllning av värmeväxlare

System som kombinerar täthetskontroll av värmeväxlare samt fyllning av dessa med köldmedium.

Systemet kräver operatörslogin och all produktionsdata sparas till anläggningens databas.

Med förutbestämda intervall verifieras läcksökarfunktionen med en standardläcka med känt läckvärde.

I mitten av 90-talet deltog Löwener i designarbetet av ett vakuumsystem för metallbeskiktning av CD-skivor i en nyutvecklad produktionslinje.

Pumpsystemet assisterade en vakuumkammare med metallsputtringskatod, vars uppgift var att beskikta CD-skivan med ett reflektivt lager.

Krav på hög produktionstakt och kompakta mått var nyckelparametrar och den färdiga produkten kom att bli den mest integrerade och kompakta produktionslinjen i världen.

Image
Image

Stort system för trycktestning av högspänningskomponenter

Stort system som används för att trycktesta och fylla högspänningskomponenter med en dielektrisk isolationsgas.

Objektet placeras i någon av tre stålburar, som fungerar som skydd i händelse av att ett objekt brister under testet.

Efter att objektet har evakuerats på luft så trycktestas det med kväve motsvarande kundens definierade krav.

Efter ett godkänt trycktest så evakueras objektet igen innan det fylls med isolationsgasen.

Kontakta oss för mer information om system för Process / Fyllning.