Tjänster

Löwener Vacuumservices mål är att vara ett stöd för våra kunder i långa loppet, genom att erbjuda support och service för att på så sätt ge våra kunder maximal fördel.

Vi erbjuder bl.a. pumprenovering, läcksökarservice, kalibrering av mätare och mycket mer.

Vi kan också erbjuda skräddarsydda serviceavtal, samt läcksökning på plats hos kund.

Med ett stort utbud av delar och komponenter är vi väl förberedda att göra kundens sysselsättning framtidssäker.

Image

Komponenter

Mer info

Serviceavtal

Mer info

Pumpservice

Mer info

Läcksökning

Mer info