Läcksökning/Täthetskontroll

Löwener har mer än 50 års erfarenhet av design och tillverkning av kundspecifika vakuumsystem för täthetskontroll och läcksäkning, och har levererat allt mellan helautomatiserade system med hög kapacitet för bilindustrin till effektiva och säkra system till väldigt stora applikationer inom sektorn för elkraftkomponeter.
Vi har levererat system för täthetskontroll av gjutna aluminiumdelar, SF6-gasfyllda brytare, AC-komponenter, värmeväxlare, bilbränslekomponenter, LPG-tankar samt mycket mer.

Täthetskontroll och läcksökning som metod

Täthetskontroll/läcksökning som metod innebär oftast ett objekt placeras i en kammare med lågt tryck för att sedan fylla det med en spårgas, i de flesta fall helium. Med en heliumdetektor kan sedan väldigt små läckor upptäckas med hög precision och defekta objekt sorteras bort och eventuellt repareras.

Testobjektet kan samtidigt trycktestas genom att utsätta det för ett högre differentialtryck med helium eller kväve.

Det är även möjligt att öka trycket ytterligare med luft.

Genom att addera ett heliumåtervinningssystem så kan konsumtionen minimeras vilket drastiskt minskar driftskostnaden för systemet.

Denna process kan med fördel helautomatiseras och är mycket tidseffektiv.

Image
Image

Täthetskontrollsystem för bränsletankar till bilar.

Tankarna laddas manuellt av operatören som sedan startar en fördefinierad testsekvens. Systemet detekterar sedan en eventuell läcka över det förutbestämda gränsvärdet. Felet kan sedan avhjälpas och objektet testas igen.

Systemet är utrustat med dubbla kammare för att möta önskad produktionstakt.

Helautomatiserat täthetskontrollsystem för test av bränsleinsprutningsrör till bilmotorer.

Testobjektet laddas av en robot och systemet är helt och hållet integrerat i en robotcell.

Defekta objekt märks med en mekanisk punch och sorteras bort av roboten.

Systemet sparar automatiskt all produktionsdata till fabrikens databas.

Image
Image
Image

Täthetskontrollsystem med stor kammare för elkraftkomponenter

Täthetskontrollsystem med stor kammare för elkraftkomponenter. Objektet provtrycks och läcksöks samtidigt med en helium/kväveblandning. Om objektet klarar provet så fortsätter systemet med att fylla objektet med en dielektrisk isolationsgas (SF6) till ett fördefinierat tryck.

Både heliumblandningen och SF6-gasen återvinns, vilket håller förbrukningen och eventuella utsläpp minimala.

Systemet kräver operatörslogin och alla testdata sparas för full spårbarhet.

Mycket stor vakuumkammare för täthetskontroll av högspänningskomponenter till eldistribution

Mycket stor vakuumkammare för täthetskontroll av högspänningskomponenter till eldistribution.

Objektet provtrycks med en heliumblandning för att säkerställa den specificerade trycktåligheten, samtidigt som en läcksökning genomförs.

Heliumblandningen återvinns sedan vilket minimerar förbrukningen, vilket annars skulle innebära en mycket hög extra driftskostnad.

Kammaren är försedd med skjutdörrar som är konstruerade att absorbera den energi som frigörs ifall ett objekt skulle brista under provtryckningen.

ImageImage

Kontakta oss gärna för mer information om Täthetskontroll / Heliumläcksökningssystem.