Utifrån vår gedigna erfarenhet av tillämpad vakuumteknik, kan vi designa och tillverka skräddarsydda systemlösningar för en mängd applikationer.

Vi har till exempel levererat systemlösningar för:

  • Läcksökning/Täthetskontroll
  • Fyllning
  • Torkning
  • Flyghöjdssimulering
  • Restgasanalys
  • Urgasning
  • Centralvakuum

Detta har möjliggjort att vi kunnat tillhandahålla robusta och pålitliga lösningar till industrier såsom; bilindustrin, krafttransmission, processindustrin, tunnfilmsdeposition, laboratoriearbete och mycket annat.

Vi undersöker noggrant behov och önskade slutresultat för varje applikation och systemlösningarna kan vara allt mellan manuellt manövrerade system till integrering i robotcell.

Läs mer om ett urval av våra systemlösningar nedan.

Image
Image

Läcksökning/Täthetskontroll

Vi har en lång erfarenhet av heliumläcksökningsutrustning och har levererat allt mellan helautomatiserade system med hög kapacitet för bilindustrin till effektiva och säkra system till väldigt stora applikationer inom sektorn för elkraftkomponeter.

Mer info
Image

Process/Fyllning

Process har en bred innebörd och designlösningarna sträcker sig mellan ett antal användbara applikationer.

Till exempel kan vakuumassisterade system användas för att evakuera luft från ett objekt för att sedan fylla det med en inert gas, andra exempel är värmebehandling och kammare för metallsputtring/beskiktning.

Mer info
Image

Torkning

Inom många industrier är vatten en problemfaktor som måste elimineras. Detta vatten, eller snarare fukt, kan ofta bara avlägsnas genom att få den att förångas. Med hjälp av vakuum kan kokpunkten effektivt sänkas vilket gör detta till en effektiv lösning.

Mer info
Image

UHV-system

Olika system som tillämpar högvakuum eller ultrahögvakuum, tex. förångningskammare, anlöpningssystem etc.

Mer info