Tillämpad vakuumteknik

Löwener Vacuumservice designar och tillverkar vakuumassisterade system för läcksökning, täthetskontroll, urgasning, torkning, flyghöjdssimulering, restgasanalys, kalibrering av vakuummätare, centralvakuum och mycket mer.

Med mer än 50 år i branschen kan vi effektivt använda vår erfarenhet och kunnande till maximal nytta för våra kunder. 

Vårt mål är att vara din långsiktiga leverantör av vakuumteknologi.

    Vi har lång erfarenhet av design och produktion av kundspecifika vakuumlösningar

    Vi erbjuder en mängd olika tjänster; från pumprenovering till skräddarsydda serviceavtal

    Vi utför kalibreringar och läcksökning på plats hos kund

    Vi har ett stort utbud av komponenter på lager
    - besök vår webbutik!