Sistema de detecção de vazamento. Detectores de vazamento de hélio. Máquinas de detección de fugas por helio. Detectoar de fugas de helio. Helowe systemy do badania szczelności Утечки гелия тест-систем. Гелиевый течеискатель. Systemer for Tæthedskontrol og Læksøgning. Helium læksøgere med høj pumpekapacitet  Vi produserer anlegg for tetthetskontroll og helium lekkasjesøking Vi bygger system för läcksökning, tätkontroll och vakuum. Machines pour le contrôle d'étanchéité à l'hélium. Recherche de fuite. Détecteur de fuite hélium avec très haute capacité de pompage. Helium Dichtheitsprüfung und Lecktest. Hochleistung Helium Lecksucher. Helium leak test  systems. High capacity helium leak detectors.


Telefon 031 354 17 00 eller 08 505 98 000

Vakuumpumpar. Behöver Du en vakuumpump?
Vi har de flesta olika typer och många på lager.

Industrivakuumpumpar
Mils vakuumpump Evisa E17

Mil´s Industri-lamellpumpar  

2-1200 m³/h.
1 Atm - 0,1 mbar.

Mil´s torr lamell-vakuumpump Arica 25

Mil´s Torra lamell-vakuumpumpar

6-60 m³/h.
1 Atm - 100 eller 150 mbar.

Klopump, torr, beröringsfri vakuumpump

Mils torra klovakuumpumpar

95-320 m³/h.

1 Atm - 50 mbar. Min 150 mbar kontinuerlig drift.

Vakuumpump typ rootspump

Industri-rootspumpar

200-10000 m³/h.

Industrivakuumpumpar
Sidkanalfläkt

Sidkanalfläktar

40-2100 m3/h.

Vakuumpump typ vätskering

Vätskering-vakuumpumpar

20-1000 m³/h.
1 Atm- 33 mbar.

Vakuumpump, tvåstegs lamellvakuumpump VE245

Tvåstegs lamellvakuumpump, lågpris-serie

2 - 10 m³/h
Vakuum: <0,005 mbar.

Membranvakuumpump KNF N 86

Membran-vakuumpumpar

0,1 - 4 m3/h
Vakuum: <1,5 mbar.

Vakuumpump-kombination, 1-stegs lamellvakuumpump, 2-stegs lamellvakuumpump och rootspump

Vakuumpump-kombinationer, vakuumpumpställ

Rätt pumpkapacitet vid rätt vakuumnivå.

Hög-vakuumpumpar
Anest Iwata torra scroll- vakuumpump ISP100

Anest Iwata torra scroll-vakuumpumpar

5-60 m³/h.

1 Atm - 0,01 mbar

Adixen vakuumpump 2021SD med oljedimmfilter. Normalt har vi 2005SD, 2010SD och 2021SD på lager.

Lamellvakuum-pumpar

2-120 m³/h ,
1 Atm - 0,001 mbar.

Torr, beröringsfri vakuumpump Adixen ACP15

Torra grov-/backpumpar

Multiroots

15-1700 m³/h.

Adixen turbopumpar

Turbomolekylär-pumpar

Lågvarviga.

30-2300 l/s.

CTI kryopump.

Kryopumpar

Fabrikat CTI.

1500-31500 l/s för vattenånga.