Sistema de detecção de vazamento. Detectores de vazamento de hélio. Máquinas de detección de fugas por helio. Detectoar de fugas de helio. Helowe systemy do badania szczelności Утечки гелия тест-систем. Гелиевый течеискатель. Systemer for Tæthedskontrol og Læksøgning. Helium læksøgere med høj pumpekapacitet  Vi produserer anlegg for tetthetskontroll og helium lekkasjesøking Vi bygger system för läcksökning, tätkontroll och vakuum. Machines pour le contrôle d'étanchéité à l'hélium. Recherche de fuite. Détecteur de fuite hélium avec très haute capacité de pompage. Helium Dichtheitsprüfung und Lecktest. Hochleistung Helium Lecksucher. Helium leak test  systems. High capacity helium leak detectors.


Telefon 031 354 17 00 eller 08 505 98 000

Vakuumteknik

För företag som har intresse i att investera i system för tätkontroll erbjuder vi kurser i vakuumteknik och tätkontroll. Mer information under Kurser.

 
Sort-omvandling

Material

 
Läcksökning och gaslagar
 

A user´s guide to vacuum technology by John F- O´HanlonGrunderna i tillämpad vakuumteknik utgiven av Svenska Vakuumsällskapet
Litteratur vakuumteknik

Boken "Grunderna i tillämpad vakuumteknik" med 243 sidor, har kapitel om Vakuum - Dess grunder, Vakuumpumpar, Mätare, Vakuummaterial och komponenter, System, Felsökning, Läcksökning och Sammanfattning. Utgiven av Svenska Vakuumsällskapet. Kan beställas i samband med kurs, artikelnummer 100332, pris 750 SEK exkl moms.

Boken "A USER´S GUIDE TO VACUUM TECHNOLOGY" med 481 sidor av John F. O´Hanlon. Kan beställas i samband med kurs, artikelnummer 100333, pris 990 SEK exkl moms.

  

Vakuum. Vad är vakuum?