Sistema de detecção de vazamento. Detectores de vazamento de hélio. Máquinas de detección de fugas por helio. Detectoar de fugas de helio. Helowe systemy do badania szczelności Утечки гелия тест-систем. Гелиевый течеискатель. Systemer for Tæthedskontrol og Læksøgning. Helium læksøgere med høj pumpekapacitet Vi produserer anlegg for tetthetskontroll og helium lekkasjesøking Vi bygger system för läcksökning, tätkontroll och vakuum. Machines pour le contrôle d'étanchéité à l'hélium. Recherche de fuite. Détecteur de fuite hélium avec très haute capacité de pompage. Helium Dichtheitsprüfung und Lecktest. Hochleistung Helium Lecksucher. Helium leak test systems. High capacity helium leak detectors.


Telefon 031 354 17 00 eller 08 505 98 000

Heliumläcksökare med mycket hög pumpkapacitet. Klicka för större bild i nytt fönster.

Heliumläcksökare

Vi bygger heliumläcksökare med hög kapacitet för speciella ändamål samt system för täthetsprovning och läcksökning. Det kan vara för mycket snabb läcksökning av små föremål eller att läcksökaren ska ha hög pumpkapacitet med stora vakuumpumpar och tåla industriell miljö. Vi utgår från en liten läcksökare och bygger på komponenter som vakuumpumpar, ventiler, PLC, PC, vakuummätare och kammare. Vi har även fyllstationer för helium med möjlighet till provtryckning. Heliumläcksökare är en läcksökare som använder helium som spårgas.

Vi säljer även heliumläcksökare av standardtyp.

Vi har normalt nya läcksökare på lager. Vi har alltid begagnade eller demoexemplar på lager. 

 


Heliumläcksökare


Adixen Heliumläcksökare ASM 340. Klicka för större bild i nytt fönster.
Adixen Heliumläcksökare ASM 340
 • Minsta detekterbara läcka: <5 x 10-12 mbarl/s.
 • Helautomatisk heliumläcksökare med turbopumpat vakuumsystem och mikroprocessorstyrd sekvensautomatik. Förförstärkare med elektronmultiplikator.
 • Förpump: 15 m3/h.
 • Robust heliumläcksökare för många användningsområden.
 • Beställningsnummer ASM340 med Ethernet-interface: A62151
 • Beställningsnummer ASM340 med 15-pin I/O: A62150

ASM 340, PDF-fil


Adixen Heliumläcksökare ASM 340 D. Klicka för större bild i nytt fönster.
Adixen Heliumläcksökare ASM 340 D
 • Minsta detekterbara läcka: <5 x 10-12 mbarl/s.
 • Helautomatisk heliumläcksökare med turbopumpat vakuumsystem och mikroprocessorstyrd sekvensautomatik. Förförstärkare med elektronmultiplikator.
 • Förpump: 3.4 m3/h.
 • Robust heliumläcksökare för många användningsområden.
 • Beställningsnummer ASM340 D: A62150D

ASM 340 D, PDF-fil


Portabel heliumläcksökare ASM 310. Klicka för större bild i nytt fönster.
Portabel heliumläcksökare ASM 310
 • Minsta detekterbara läcka: 5 x 10-12 mbarl/s.
 • Helautomatisk heliumläcksökare med turbopumpat vakuumsystem.
 • Vikt: 21 kg.
 • Heliumläcksökare för resande servicepersonal.

Produktblad ASM 310, PDF-fil 0.1 Mb


Tillbehör till läcksökare


 Helium sniffer för Alcatel Adixen heliumläcksökare. Klicka för större bild i nytt fönster.
Helium sniffer för Alcatel Adixen heliumläcksökare
 • 3 m lång.
 • Med anslutning för Alcatel läcksökare.
 • Skyddsfilter.
 • Med praktisk väska.
 • Artikelnummer: A63101-L.

Helium sniffer för heliumläcksökare. Klicka för större bild i nytt fönster.
Helium sniffer för heliumläcksökare
 • 3 m lång.
 • Med 25KF-fläns.
 • Skyddsfilter.
 • För olika fabrikat av heliumläcksökare.
 • Med praktisk väska.
 • Artikelnummer: A63105-L.

Helium spraypistol. Klicka för större bild i nytt fönster.
Helium spraypistol
 • Sprejpistol för helium med böjbar kopparkapillär.
 • Artikelnummer ...............

Partikelfilter för heliumläcksökare. Klicka för större bild i nytt fönster.
Partikelfilter för heliumläcksökare
 • 40KF-fllänsar, den vänstra ska monteras på läcksökaren.
 • Innehåller ett 20 µm eller 40 µm filter i sintrad koppar.
 • Artikelnummer med 20 µm: A64111
 • Artikelnummer med 40 µm: A64153

Partikelfilter för heliumläcksökare, insats. Klicka för större bild i nytt fönster.
Partikelfilter för heliumläcksökare, insats/utbytesdel
 • Artikelnummer med 20 µm: A64112
 • Artikelnummer med 40 µm: A64113

Partikelfilter 25KF
Partikelfilter 25KF
Nummer Namn Storlek
S25001 Partikelfilter 25/40/25KF ca 40 µm
A64114 Utbytes filter-element ca 40 µm

Partikel-filter för vakuumpump eller heliumläcksökare. Består av 2 st rostfria reduktioner 25KF/40KF med filterelement i sintrat brons sittande i 40KF-centrerring med O-ring samt spännring 40KF.


Partikelfilter heliumläcksökare
Partikelfilter heliumläcksökare
 • Två reduktioner100ISO-25KF.
 • Ett 20 µm filter på en 100ISO Centeringsring

Tillbehörsväska för heliumläcksökare
Tillbehörsväska för heliumläcksökare
 • Med sniffer.
 • Med helium spraypistol.
 • Med utvalda KF-komponenter.

Stor vakuumkammare för läcksökning
Stor vakuumkammare för läcksökning
 • Rostfri vakuumkammare med id 900 mm och cylindrisk längd 1000 mm.
 • Utdragbar avställningsplatta.
 • Manuell rostfri dörr med siktglas.
 • Pirani-instrument.
 • Vakuumventiler.
 • Vakuumpumpar.

Vakuumkammare för placering på heliumläcksökare
Vakuumkammare för placering på heliumläcksökare
 • Om produkten som ska läcksökas är liten och redan fylld med helium.
 • Heliumläcksökaren med en liten vakuumkammare är tillsammans ett komplett system.
 • Placera produkten i kammaren och lägg på locket. Tryck på "Cycle" så kan läcksökaren pumpa ner, utföra testen och säga om produkten läcker mer än inställt värde.
 • Vi har rostfria vakuumkammare av olika storlekar med olika anslutningsflänsar, lock och ventileringsventil.

Vakuumkammare för placering på bord och användning med heliumläcksökare. Klicka för större bild i nytt fönster.
Vakuumkammare för placering på bord och användning med heliumläcksökare
 • Rostfri kammare med rostfritt lock med handtag.
 • Luftningsventil.
 • Olika storlekar.

Kalibrerad läcka med helium
Kalibrerad läcka med helium
 • Kalibrerad läcka med ventil. Läckor levereras med protokoll för spårbarhet.
 • Artikelnummer .............., .................

Heliumläcksökare med hög kapacitet


Heliumläcksökare för mycket snabb tätkontroll av små produkter. Klicka för större bild i nytt fönster.

Heliumläcksökare för mycket snabb tätkontroll av små produkter
 • För produkter som innehåller helium. Produkterna kan ha förslutits i en atmosfär med helium eller legat en tid i en tryckbehållare med helium. Den kan även ha fyllts med helium i en av våra fyllstationer med möjlighet till provtryckning.
 •  Lägg produkten i vakuumkammaren och stäng locket.
 • Kontrollcykeln startar automatiskt.
 • Grön eller röd lampa ger besked om produkten är godkänd eller inte.
 • Utrustningen detekterar mycket små läckor på mycket kort tid. < 1 x 10-9 mbarl/s på < 4 sekunder.
 • Läcksökning med sniffer används för att lokalisera läckan.
 • Touchcontrol för steglöst inställbar arbetshöjd, 760-1260 mm.
 • Används bl a för förpackningar, slutna elektriska komponenter, hermetiska reläer, pacemakers och olika hermetiskt slutna kapslingar.

Löwener Workstation Leak Testing LWLT2007, PDF-file 0.2 Mb 


Mobil heliumläcksökare med hög pumpkapacitet för snabb läcksökning. Klicka för större bild i nytt fönster.
Mobil heliumläcksökare med hög pumpkapacitet för snabb läcksökning
 • Anslut läcksökaren till ett testobjekt
 • Tryck på "Pump" så pumpas objektet automatiskt till vald vakuumnivå och ventilen till heliumläcksökaren öppnas.
 • Spreja objektet med helium.
 • Med Pirani-instrument.
 • Med enstegs multilamell-vakuumpump, tålig för fukt.
 • Med tvåstegs lamellvakuumpump.
 • Med rootspump.
 • Slutvakuum < 1 x 10-3 mbar.
 • Pumpkapacitet 80 m3/h från atmosfär till 20 mbar.
 • Pumpkapacitet 179 m3/h från  20 mbar till 10-3 mbar.
 • Pumptid för 100 liter behållare från atmosfär till 0,01 mbar: 35 sekunder.
 • Lämplig för industriell miljö.

Helium leak detector with high pumping capacity, PDF-file 0.2 Mb


 Mobil heliumläcksökare med mycket hög pumpkapacitet för snabb läcksökning
Mobil heliumläcksökare med mycket hög pumpkapacitet för snabb läcksökning
 • Med enstegs multilamell-vakuumpump, tålig för fukt.
 • Med tvåstegs lamellvakuumpump.
 • Med rootspump.
 • Med ASM 142
 • Lämplig för industriell miljö.

Helium leak detector with very high pumping capacity, PDF-file 0.2 Mb


 Mobil heliumläcksökare med ännu högre pumpkapacitet för snabb läcksökning
Mobil heliumläcksökare med ännu högre pumpkapacitet för snabb läcksökning
 • Med enstegs multilamell-vakuumpump, tålig för fukt.
 • Med tvåstegs lamellvakuumpump.
 • Med rootspumpar.
 • Med ASM 142
 • Lämplig för industriell miljö.

Heliumläcksökare med PC-styrning och hög pumpkapacitet
Heliumläcksökare med PC-styrning och hög pumpkapacitet
 • Mobil heliumläcksökare på hjul med ASM 142.
 • PC-styrning som anpassas efter aktuella testobjekt.
 • Två-stegs lamellvakuumpump Adixen 2033SD och rootspump i serie.
 • Gasfyllning som option.

Heliumläcksökare med PC-styrning, arbetsbord och extra vakuumpump.
Heliumläcksökare med PC-styrning, arbetsbord och extra vakuumpump
 • Arbetsstation där testobjekt läggs på bordet, ansluts till pumpsystemet och sprejas med helium. Kan även användas med små testkammare som placeras på bordet.
 • PC-styrning som anpassas efter aktuella testobjekt.
 • Touchcontrol för steglöst inställbar arbetshöjd, 760-1260 mm.

Heliumläcksökare med testplatta och extra pumpkapacitet. Klicka för större bild i nytt fönster.
Heliumläcksökare med testplatta och extra pumpkapacitet
 • Placera testobjektet på den rostfria testplattan. Pumpporten sitter i mitten av testplattan.
 • Tryck på "Pump" så pumpas objektet automatiskt till vald vakuumnivå och ventilen till heliumläcksökaren öppnas.
 • Vänta tills bakgrunden på heliumläcksökaren går under förvald nivå.
 • Spreja objektet med helium. Alternativt sänk huv över objektet och fyll med helium. Röd lampa visar om heliumsignalen gått över inställd läckgräns.
 • Med Pirani-instrument.
 • PLC-styrning.
 • Med tvåstegs lamellvakuumpump.
 • Lämplig för industriell miljö.
 • Används ofta för gjutgods. T ex flänsar i aluminium.

Heliumläcksökare med testplatta och hög pumpkapacitet för snabb läcksökning. Klicka för större bild i nytt fönster.
Heliumläcksökare med testplatta och hög pumpkapacitet för snabb läcksökning
 • Placera testobjektet på den rostfria testplattan. Pumpporten sitter i mitten av testplattan.
 • Tryck på "Pump" så pumpas objektet automatiskt till vald vakuumnivå och ventilen till heliumläcksökaren öppnas.
 • Spreja objektet med helium. Alternativt sänk huv över objektet och fyll med helium.
 • Med Pirani-instrument.
 • PLC-styrning.
 • Med enstegs multilamell-vakuumpump, tålig för fukt.
 • Med tvåstegs lamellvakuumpump.
 • Med rootspump.
 • Slutvakuum < 1 x 10-3 mbar.
 • Pumpkapacitet 80 m3/h från atmosfär till 20 mbar.
 • Pumpkapacitet 179 m3/h från  20 mbar till 10-3 mbar.
 • Pumptid för 100 liter testobjekt från atmosfär till 0,01 mbar: 35 sekunder.
 • Lämplig för industriell miljö.

Förbrukningsmaterial


Oljedimmfilter för Adixen ASM142. Klicka för större bild i nytt fönster.
Oljedimmfilter för Adixen ASM142
 • Artikelnummer A64119, 107348.

Filament till Alcatel Adixen heliumläcksökare. Klicka för större bild i nytt fönster.
Filament till Alcatel Adixen heliumläcksökare
 • Samma till alla Alcatels läcksökare.
 • Artikelnummer  A64120, 053146.

Filter till sniffer.
Filter till sniffer.
 • Artikelnummer  A64131, 67722.

Program för heliumläcksökare


Program för att styra Adixen heliumläcksökare
Control Terminal 1.2 för att styra Adixen heliumläcksökare
 • Kan användas för körning av läcksökaren.
 • Klarar att sända samtliga RS-232-kommandon till läcksökaren.

Program för lagring och display för Adixen heliumläcksökare
Program för lagring och display för Adixen heliumläcksökare

Produkten som ska läcksökas kan vara värmeväxlare, värmepumpar, varmvattenberedare, förpackningar, gasflaskor, bensintankar, eldsläckare och många andra produkter.

Andra metoder för läcksökning av ett objekt är att sänka ner det i ett vattenbad och titta efter bubblor. Eller provtryckning av objektet och med manometer se om trycket sjunker. Eller att sätta tryck i objektet och använda såpvatten eller läckspray. Mer om metoder för tätkontroll och läckagesökning under läcksökning

Heliumläcksökare

Läcksökning och tätkontroll - olika metoder.