Sistema de detecção de vazamento. Detectores de vazamento de hélio. Máquinas de detección de fugas por helio. Detectoar de fugas de helio. Helowe systemy do badania szczelności Утечки гелия тест-систем. Гелиевый течеискатель. Systemer for Tæthedskontrol og Læksøgning. Helium læksøgere med høj pumpekapacitet Vi produserer anlegg for tetthetskontroll og helium lekkasjesøking Vi bygger system för läcksökning, tätkontroll och vakuum. Machines pour le contrôle d'étanchéité à l'hélium. Recherche de fuite. Détecteur de fuite hélium avec très haute capacité de pompage. Helium Dichtheitsprüfung und Lecktest. Hochleistung Helium Lecksucher. Helium leak test systems. High capacity helium leak detectors.


Telefon 031 354 17 00 eller 08 505 98 000

Anläggning för täthetsprovning

Kurser i täthetsprovning, läcksökning och vakuumteknik

Tätkontroll, läcksökning och vakuumteknik, 2 dagar

Tätkontroll, teori och praktik, 1 dag

Praktisk läcksökning 1/2 dag

Grundkurs i tillämpad vakuumteknik 2 dagar 

Litteratur vakuumteknik

Våra lärare
Göran Lockner

VD
Göran Lockner

+46 (0)8 505 98 001
+46 (0)705-62 78 58

goran.lockner@lowener.se

Andreas Klintbom

Servicekoordinator
Andreas Klintbom

+46 (0)8 505 98 007
+46 (0)31 354 17 07

andreas.klintbom@lowener.se


Training helium leak testing and vacuum technology.pdf
Tätkontroll, läcksökning och vakuumteknik, 2 dagar

Riktar sig till enskilda företag med intresse att köpa tätkontrollsystem. Börjar med en en halv eller dag teori. Resten handlar om allmän tätkontroll och hur kraven på täthet är satta på företagets produkter med praktiska frågor om hur produkterna kan tätkontrolleras. Kursplats hos företaget, vårt Stockholmskontor eller vårt Mölndalskontor. Pris för grupp om 2-6 personer: 19500 SEK exkl moms, reskostnader, traktamente och hotell.

Teori:

 • Vakuum - dess grunder.
 • Vakuumpumpar:
  -Lamellvakuumpumpar
  -Rootspumpar
  -Turbopumpar
 • Vakuummätare:
  -Pirani
  -Piezo
  -Penning
 • Vakuum, material and komponenter:
  -Material
  -Ventiler och komponenter
 • Helium täthetsprovning och läcksökning:
  -Grunder
  -Heliumläcksökaren och dess komponenter
  -System för tätkontroll och dess komponenter

 Praktik:

 • Använda heliumläcksökare ASM142 med sniffer
 • Använda heliumläcksökare ASM142 i vakuum-mode

Training helium leak testing and vacuum technology.pdf 


Tätkontroll, teori och praktik, 1 dag

Riktar sig till enskilda företag. Börjar med ca 2 timmar teori. Resten av dagens innehåll bestäms från fall till fall. Kan omfatta hur kraven på täthet sär satta på företagets produkter med praktiska frågor om hur produkterna kan tätkontrolleras. Kursplats hos företaget eller vårt Stockholmskontor eller vårt Mölndalskontor. Pris för grupp om 2-6 personer: 12 500 SEK exkl moms, reskostnader, traktamente och hotell.


Heliumläcksökare för kurs i praktisk läcksökning
Praktisk läcksökning 1/2 dag

Riktar sig till enskilda företag. Börjar med ca 1 timme teori. Resten av innehållet bestäms från fall till fall. Kan omfatta läcksökning av vakuumsystem med heliumläcksökare. Pris för grupp om 1-4 personer: 9 500 SEK exkl moms, reskostnader, traktamente och hotell.


Kursintyg tillämpad vakuumteknik
Grundkurs i tillämpad vakuumteknik 2 dagar

Riktar sig till enskilda företag. Börjar med en dag teori. Andra dagens innehåll bestäms från fall till fall. Kan omfatta praktisk vakumteknik eller hur kraven på täthet ska sättas på företagets produkter med praktiska frågor om hur produkterna kan tätkontrolleras. Kursplats hos företaget, vårt Stockholmskontor eller vårt Mölndalskontor. Pris för grupp om 2-6 personer: 19500 SEK exkl moms, reskostnader, traktamente och hotell.

Teori:

 • Vakuum - dess grunder.
 • Vakuumpumpar:
  -Lamellvakuumpumpar
  -Rootspumpar
  -Kolvpumpar
  -Diffpumpar
  -Turbopumpar
  -Cryopumpar
  -Jonpumpar
 • Vakuummätare:
  -Pirani
  -Thermo
  -Piezo
  -Penning
  -Jonisation
  -Masspektrometrar
 • Vauum material and komponenter:
  -Material
  -Ventiler och komponenter
  -O-ringar
 • Helium täthetsprovning och läcksökning:
  -Grunder
  -Heliumläcksökaren och dess komponenter
  -System för tätkontroll och dess komponenter
 • Kalibrering av vakuummätrör

Vakuumkurs PDF-fil, 0,05 Mb


Automatisk täthetsprovning och läcksökning. Klicka för större bild i nytt fönster.A user´s guide to vacuum technology by John F- O´HanlonGrunderna i tillämpad vakuumteknik utgiven av Svenska Vakuumsällskapet
Litteratur vakuumteknik

Boken "Grunderna i tillämpad vakuumteknik" med 243 sidor, har kapitel om Vakuum - Dess grunder, Vakuumpumpar, Mätare, Vakuummaterial och komponenter, System, Felsökning, Läcksökning och Sammanfattning. Utgiven av Svenska Vakuumsällskapet. Kan beställas i samband med kurs, artikelnummer 100332, pris 750 SEK exkl moms.

Boken "A USER´S GUIDE TO VACUUM TECHNOLOGY" med 481 sidor av John F. O´Hanlon. Kan beställas i samband med kurs, artikelnummer 100333, pris 990 SEK exkl moms.