Sistema de detecção de vazamento. Detectores de vazamento de hélio. Máquinas de detección de fugas por helio. Detectoar de fugas de helio. Helowe systemy do badania szczelności Утечки гелия тест-систем. Гелиевый течеискатель. Systemer for Tæthedskontrol og Læksøgning. Helium læksøgere med høj pumpekapacitet Vi produserer anlegg for tetthetskontroll og helium lekkasjesøking Vi bygger system för läcksökning, tätkontroll och vakuum. Machines pour le contrôle d'étanchéité à l'hélium. Recherche de fuite. Détecteur de fuite hélium avec très haute capacité de pompage. Helium Dichtheitsprüfung und Lecktest. Hochleistung Helium Lecksucher. Helium leak test systems. High capacity helium leak detectors.


Telefon 031 354 17 00 eller 08 505 98 000

Anest Iwata torra scroll- vakuumpumpar

Anest Iwata torra scrollvakuumpumpar

Anest Iwata är "original manufacturer" av scrollvakuumpumpar. Tidigt 1990-tal introducerade ANEST IWATA världens första oljefria scrollvakuumpump.

ISP-serien av torra scrollvakuumpumpar kan arbeta i många applikationer från atmosfärstryck till slutvakuum. Detta tack vare sin "double wrap" scrolldesign som är dynamiskt stabil.

 

Partikel-filter
Partikel-filter för vakuumpump eller heliumläcksökare.

Partikelfilter

Partikelfilter 40KF med filterelement av brons.

Partikelfilter 25 KF med filter-element av brons

Partikelfilter 25KF

Partikelfilter 25 KF med filterelement av brons.


Scroll Meister ISP-serien


Scroll vakuumpump ISP-90
Scroll vakuumpump ISP-90
 • Pumpkapacitet, 50 Hz: 5.4 m3/h
 • Slutvakuum: 0.05 mbar
 • Motor power: 0.15 kW
 • Ljudnivå: 52 dB(A)
 • Vikt: 14 kg
 • Vakuumfläns: 25KF
 • Utblåsfläns: 16KF
 • Artikelnummer: U15001-1PH

Anest Iwata Scroll Meister ISP-serie broschyr, PDF-file.


 Scroll vakuumpump ISP-250C
Scroll vakuumpump ISP-250C
 • Pumpkapacitet, 50 Hz: 15 m3/h
 • Slutvakuum: 0.016 mbar
 • Motor power: 0.4 kW
 • Ljudnivå: 58 dB(A)
 • Vikt 1 ph: 25 kg
 • Vikt 3 ph: 23 kg
 • Vakuumfläns: 25KF
 • Utblåsfläns: 16KF
 • Artikelnummer: U15002 - ISP-250C-SV
 • Artikelnummer: U15002 - ISP-250C-TV

Anest Iwata Scroll Meister ISP-serie broschyr, PDF-file.


Scroll vakuumpump ISP-500C
Scroll vakuumpump ISP-500C
 • Pumpkapacitet, 50 Hz: 30 m3/h
 • Slutvakuum: 0.01 mbar
 • Motor power: 0.6 kW
 • Ljudnivå: 60 dB(A)
 • Vikt 1 ph: 44 kg
 • Vikt 3 ph: 38 kg
 • Vakuumfläns: 40KF
 • Utblåsfläns: 25KF
 • Artikelnummer 1 fas, vertikal vakuumfläns: U15003 - ISP-500C-SV
 • Artikelnummer 3 fas, vertikal vakuumfläns: U15003 - ISP-500C-TV
 • Artikelnummer 1 fas, horisontell vakuumfläns: U15003 - ISP-500C-SH
 • Artikelnummer 3 fas, horisontell vakuumfläns: U15003 - ISP-500C-TH

Anest Iwata Scroll Meister ISP-serie broschyr, PDF-file.


Torr scroll vakuumpump ISP-1000
Scroll vacuum pump ISP-1000
 • Pumpkapacitet, 50 Hz: 60 m3/h
 • Slutvakuum: 0.01 mbar
 • Motor power: 1.4 kW
 • Ljudnivå: 67 dB(A)
 • Vikt: 60 kg
 • Vakuumfläns: 40KF
 • Utblåsfläns: 40KF
 • Artikelnummer 3 fas: U15004

Anest Iwata Scroll Meister ISP-serie broschyr, PDF-file.


Partikel-filter


Partikel-filter för vakuumpump eller heliumläcksökareUtbytes filter-element i sintrad brons
Partikelfilter 40KF
Nummer Namn Storlek
A64111 Partikelfilter 40/40KF ca 20 µm
A64153 Particle filter 40/40KF ca 40 µm
A64112 Utbytes filter-element ca 20 µm
A64113 Utbytes filter-element ca 40 µm

Partikel-filter för vakuumpump eller heliumläcksökare. Rostfritt filterhus. Filter-element i sintrad brons.


Partikel-filter för vakuumpump
Partikelfilter 25KF
Nummer Namn Storlek Pris EURO
U25001 Partikelfilter 25/40/25KF ca 40 µm 145
A64114 Utbytes filter-element ca 40 µm 49

Partikel-filter för vakuumpump eller heliumläcksökare. Består av 2 st rostfria reduktioner 25KF/40KF med filterelement i sintrat brons sittande i 40KF-centrerring med O-ring samt spännring 40KF.