Sistema de detecção de vazamento. Detectores de vazamento de hélio. Máquinas de detección de fugas por helio. Detectoar de fugas de helio. Helowe systemy do badania szczelności Утечки гелия тест-систем. Гелиевый течеискатель. Systemer for Tæthedskontrol og Læksøgning. Helium læksøgere med høj pumpekapacitet  Vi produserer anlegg for tetthetskontroll og helium lekkasjesøking Vi bygger system för läcksökning, tätkontroll och vakuum. Machines pour le contrôle d'étanchéité à l'hélium. Recherche de fuite. Détecteur de fuite hélium avec très haute capacité de pompage. Helium Dichtheitsprüfung und Lecktest. Hochleistung Helium Lecksucher. Helium leak test  systems. High capacity helium leak detectors.


Telefon 031 354 17 00 eller 08 505 98 000

 Maskin för tätkontroll och läcksökning

Service av system för täthetskontroll och läcksökning

Vi levererar våra system till användare i många länder. Det är mycket viktigt för oss att systemen fungerar med ett minimum av problem. Vi  vill ha kunder som köper flera anläggningar av oss. För att nå detta mål eftersträvar vi att:

  • Använda heliumläcksökare, pumpar och komponenter som kräver ett minimum av service.
  • Normalt inkludera reservdelar och förbrukningsmaterial för ca 2 år i maskinleveransen.
  • Ge support genom att kunna kontrollera system via internet eller modem. Så kan vi snabbt identifiera vad som orsakar ett problem.
  • Ge utbildning. Vi tränar kundens personal i att utföra det mesta av nödvändig service och att kunna fixa de flesta problem.
  • Ha ett stort lager av reservdelar och förbrukningsmaterial.
  • Erbjuda service-avtal med regelbunden kontakt mellan vår servicepersonal och kundens där alla ser på "samma" PC-skärm när systemet utför en tätkontroll-cykel. Systemets uppförande analyseras och diskuteras. Tar förpumpningen längre tid? Dags byta vakuumolja? Avtalet kan även inkludera regelbundna besök av vår service-personal för att utföra viss service och ytterligare utbildning.
Service
Kent Lindqvist


Kent Lindqvist

+46 (0)31 354 17 02
+46 (0)706 78 29 85

kent.lindqvist@lowener.se

Andreas Klintbom

Servicekoordinator
Andreas Klintbom

+46 (0)8 505 98 007
+46 (0)31 354 17 07

andreas.klintbom@lowener.se

Se även
Service av heliumläcksökare

Service av heliumläcksökare

Vi reparerar heliumläcksökare sedan 35 år.

Hyr en läcksökare

Uthyrning av heliumläcksökare.

Vi har heliumläcksökare för uthyrning.

Service och reparation av vakuumpumpar som Evisa E100.

Service av vakuumpumpar

Vi servar vakuumpumpar som Alcatel 2063 och Mils Evisa.

Hyr vakuumpumpar när vi servar systemets vakuumpumpar.

Uthyrning av vakuumpumpar.

Alcatel 2063 och Mils E200 och många andra.