Sistema de detecção de vazamento. Detectores de vazamento de hélio. Máquinas de detección de fugas por helio. Detectoar de fugas de helio. Helowe systemy do badania szczelności Утечки гелия тест-систем. Гелиевый течеискатель. Systemer for Tæthedskontrol og Læksøgning. Helium læksøgere med høj pumpekapacitet  Vi produserer anlegg for tetthetskontroll og helium lekkasjesøking Vi bygger system för läcksökning, tätkontroll och vakuum. Machines pour le contrôle d'étanchéité à l'hélium. Recherche de fuite. Détecteur de fuite hélium avec très haute capacité de pompage. Helium Dichtheitsprüfung und Lecktest. Hochleistung Helium Lecksucher. Helium leak test  systems. High capacity helium leak detectors.


Telefon 031 354 17 00 eller 08 505 98 000

Begagnade Alcatel 2063 for uthyrning eller byte.Begagnad Mils Evisa E200 for uthyrning eller byte.Några av vakuumpumparna vi har för uthyrning

Uthyrning av vakuumpumpar

När vi servar Din vakuumpump från Alcatel, Edwards, Leybold, Pfeiffer eller Becker kan Du samtidigt hyra en pump av samma typ från oss till reducerat pris. Nedan är ett urval av våra hyrpumpar. Mer om service under Service av vakuumpumpar

Ring oss och säg hur Du vill använda pumpen. Vilket slutvakuum Du behöver.

Priserna nedan är exklusive moms och transportkostnader. Ring och berätta om hur Du vill använda pumpen och vilket sluttryck Du behöver.  Vi förutsätter att pumpen används med lämpliga filter, att korrosiva eller farliga ämnen inte pumpas och att oljan byts efter behov. Har pumpen utsatts för onormalt slitage kommer en servicekostnad att debiteras.

 

 


Två-stegs lamellvakuumpumpar


Alcatel två-stegs lamellvakuumpumpar . Exempel priser och vakuumpumpar.
Namn Pris per dag SEK Pris per vecka SEK Plats  Bild
Alcatel 2063 3-fas 1493 3975 Stockholm  Alcatel 2063 3-fas vakuumpumpar
Alcatel 2005SD 1-fas 796 1458 Mölndal Alcatel vakuumpump 2005SD
Alcatel 2021SD 1-fas 843 1615 Mölndal Vakuumpump Alcatel 2021SD 1-fas 
Alcatel 2021SD 3-fas 843 1615 Mölndal  Vakuumpump Pascal 2021SD tre-fas
Alcatel 2002BB 890 1775 Mölndal Vakuumpump 2002BB 
Alcatel 2020A 843 1615 Stockholm Vakuumpump Alcatel 2020A
Alcatel 2012A, 3-fas. 818 1529 Mölndal Alcatel 2012A, 3-fas.
Alcatel 2012A, 1-fas.  818 1529 Mölndal Alcatel 2012A, 1-fas. 
Alcatel 2033, 3-fas   1176 2770 Mölndal Alcatel 2033, 3-fas   
Alcatel 2004A, 1-fas 825 1550 Stockholm  Alcatel vakuumpump 2004A
Alcatel 2002, 1-fas 890 1745 Stockholm Alcatel 2002, 1-fas
Alcatel 2012A, 1-fas 818 1529 Stockholm  Alcatel 2012A, 1-fas

Vakuumpumpar Edwards. Exempel priser och vakuumpumpar.
Namn Pris per dag SEK Pris per vecka SEK Plats  Bild
Edwards E2M28 1176 2770 Stockholm   Vakuumpump Edwards E2M28
Edwards RV5 843 1615 Stockholm  Edwards vakuumpump RV5
Edwards RV3 843 1615 Stockholm Edwards RV3 
Edwards RV3 843 1615 Stockholm Edwards RV3 
Vakuumpump E2M8 843 1615 Stockholm Vakuumpump E2M8
Vakuumpump E2M18 843 1615 Mölndal  Vakuumpump E2M18

Vakuumpumpar Leybold. Exempel priser och vakuumpumpar.
Namn Pris per dag SEK Pris per vecka SEK Plats  Bild
Leybold Trivac D4A 843 1615 Stockholm  Vakuumpump Leybold Trivac D4A 
Leybold Trivac D8A 843 1615 Stockholm  Vakuumpump Leybold Trivac D8A
Leybold-Hereus D6-AG 843 1615 Stockholm Vakuumpump Leybold-Hereus D6-AG

Vakuumpumpar Pfeiffer. Exempel priser och vakuumpumpar.
Namn Pris per dag SEK Pris per vecka SEK Plats  Bild
Pfeiffer DUO004B 843 1615 Stockholm  Vakuumpump Pfeiffer DUO004B
Pfeiffer DUO016B 843 1615 Stockholm  Vakuumpump Pfeiffer DUO16B 

Vakuumpumpar Varian. Exempel priser och vakuumpumpar.
Namn Pris per dag SEK Pris per vecka SEK Plats  Bild
Varian SD40 1-fas 843 1615 Mölndal Varian SD40 1-fas
Varian SD300 843 1615 Stockholm  Varian vakuumpump SD300
Varian SD300 843 1615 Stockholm  Varian vakuumpump SD300 

Saskia Hochwakuum Labovac vakuumpumpar . Exempel priser och vakuumpumpar.
Namn Pris per dag SEK Pris per vecka SEK Plats  Bild
Saskia Hochwakuum Labovac P-12D 843 1615 Stockholm  Saskia Hochwakuum Labovac vakuumpump P-12D

Andra vakuumpumpar, en-stegs och sidkanal


 
Mils en-stegs lamellvakuum-pumpar
Namn Pris per dag SEK Pris per vecka SEK Plats  Bild
Evisa E100 986 1975 Mölndal vakuumpump E100
Evisa E200 1160 2659 Stockholm vakuumpump E200 

 
Becker vakuumpumpar
Namn Pris per dag SEK Pris per vecka SEK Plats  Bild
Becker VT-4.25 750 1500 Stockholm  Vakuumpump Becker VT-4.25 
Becker SV-5.250 750 1500 Stockholm  Becker SV-5.250

Rietschle vakuumpumpar
Namn Pris per dag SEK Pris per vecka SEK Plats  Bild
Rietschle CL 25 DV 986 1975 Stockholm  Vakuumpump Rietschle CL 25 DV.jpg