Sistema de detecção de vazamento. Detectores de vazamento de hélio. Máquinas de detección de fugas por helio. Detectoar de fugas de helio. Helowe systemy do badania szczelności Утечки гелия тест-систем. Гелиевый течеискатель. Systemer for Tæthedskontrol og Læksøgning. Helium læksøgere med høj pumpekapacitet  Vi produserer anlegg for tetthetskontroll og helium lekkasjesøking Vi bygger system för läcksökning, tätkontroll och vakuum. Machines pour le contrôle d'étanchéité à l'hélium. Recherche de fuite. Détecteur de fuite hélium avec très haute capacité de pompage. Helium Dichtheitsprüfung und Lecktest. Hochleistung Helium Lecksucher. Helium leak test  systems. High capacity helium leak detectors.


Telefon 031 354 17 00 eller 08 505 98 000

Service av Alcatel Adixen turbopumpar

Service och reparation av vakuumpumpar

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss om service
Andreas Klintbom

Servicekoordinator
Andreas Klintbom

+46 (0)8 505 98 007
+46 (0)31 354 17 07

andreas.klintbom@lowener.se

Claes-Göran Nilsson


Claes-Göran Nilsson

+46 (0)8 505 98 005

pumpservice@lowener.se


Service industrivakuumpumparService en-stegs lamellvakuumpumparService-en-stegs-vakuumpump. Evisa E25 i delar.
Service en-stegs lamellvakuumpumpar

Vi servar alla vanliga fabrikat som Mil´s, Leybold,  Becker, Busch och Rietschle.

En fullservice omfattar fullständigt demontage, rengörning av delarna. Alla packningar och slitna delar byts. Efter service testas och dokumenteras pumpens prestanda.

Vi har ett stort lager av reservdelar och förbrukningsmaterial som oljefilter och oljedimfilter.

Medan Din pump servas kan Du hyra en pump med 20% rabatt på normalt hyrpris. Uthyrning av vakuumpumpar

Har Du en defekt Mils vakuumpump och behöver en fungerande pump omgående men inte vill hyra? Sänd den defekta pumpen till oss och vi levererar en ny eller renoverad pump till reducerat utbytespris.


Service vätskering-vakuumpumpar
Service vätskering-vakuumpumpar

Vi reparerar olika fabrikat som Pompe Travaini och Finder.


Service klo-vakuumpumpar
Service klo-vakuumpumpar

Vi reparerar olika fabrikat som Mil´s, Edwards och Busch


Service roots vakuumpumpar
Service roots vakuumpumpar

Vi reparerar olika fabrikat som Pedro Gil, Edwards och Leybold.


Service lågpris två-stegs vakuumpumpar
Service lågpris två-stegs vakuumpumpar

Vi reparerar olika fabrikat.

En service omfattar oftast rengörning och oljebyte.


Service högvakuumpumpar


Service två-stegs vakuumpump. Lamellvakuumpump Alcatel 2033 i delar.Service tvåstegspump. Rostig vakuumpump.
Service två-stegs lamellvakuumpumpar

Vi servar alla vanliga fabrikat som Alcatel, Edwards, Leybold, Varian och Pfeiffer.

En fullservice omfattar fullständigt demontage, rengörning av delarna i avfettning, tvållösning och ultraljudstvätt i sprit. Alla packningar och slitna delar byts. Efter service testas och dokumenteras pumpens prestanda. Serviceprotokoll skrivs och sänds med pumpen.

i har ett stort lager av reservdelar och förbrukningsmaterial.

Medan Din pump servas kan Du hyra en pump med 20% rabatt på normalt hyrpris. Uthyrning av vakuumpumpar

Har Du en defekt Alcatel vakuumpump och behöver en fungerande pump omgående men inte vill hyra? Sänd den defekta pumpen till oss och vi levererar en ny eller renoverad pump till reducerat utbytespris.


Del av scrollvakuumpump Edwards XDS10Service och reparation av scroll-vakuumpumpar. Service Edwards XDS10
Service och reparation av scroll-vakuumpumpar

Vi servar de flest vanliga fabrikat som Edwards, Varian och Leybold.

Exempel på pumpar vi servar:

  • Edwards: XDS10, ESDP12 och ESDP30.
  • Leybold: SC 5D, SC15D och SC30D.
  • Varian: SH110, 300DS, 600DS, Triscroll 300 och Triscroll 600.
  • Ulvac: DIS 90, DIS 250 and DIS 500.
  • Iwata: ISP-90, ISP-250C, ISP-500C och ISP-1000.

Medan Din pump servas kan Du hyra en pump med 20% rabatt på normalt hyrpris. Uthyrning av vakuumpumpar


Service Alcatel Adixen turbopump ATP 150Alcatel Adixen turbopump ATP150 i delar.
Service av Alcatel turbopumpar

Vi servar många turbopumpar per år. I vår verkstad demonterar och rengör vi pumparna. Lager kontrolleras och byts vid behov. Vi servar mest Alcatel Adixen turbopumpar.

Vi har renoverade ATP 150 pumpar på lager. 


Kryopump Cryo-Torr®
Service av cryo vakuumpumpar

Vi servar många kryopumpar per år. I vår verkstad demonterar och rengör vi pumparna. Tätningar byts vid behov. Vi servar mest CTI cryopumpar.


Vi servar Alcatel Adixen ACP 15, ACP 28 and ACP 40.Service av torra flerstegspumpar

Vi servar Adixen, Edwards och Ebara. Edwards iH80 och QDP80.

Vi servar Alcatel Adixen ACP 15, ACP 28 and ACP 40.