Sistema de detecção de vazamento. Detectores de vazamento de hélio. Máquinas de detección de fugas por helio. Detectoar de fugas de helio. Helowe systemy do badania szczelności Утечки гелия тест-систем. Гелиевый течеискатель. Systemer for Tæthedskontrol og Læksøgning. Helium læksøgere med høj pumpekapacitet Vi produserer anlegg for tetthetskontroll og helium lekkasjesøking Vi bygger system för läcksökning, tätkontroll och vakuum. Machines pour le contrôle d'étanchéité à l'hélium. Recherche de fuite. Détecteur de fuite hélium avec très haute capacité de pompage. Helium Dichtheitsprüfung und Lecktest. Hochleistung Helium Lecksucher. Helium leak test systems. High capacity helium leak detectors.


Telefon 031 354 17 00 eller 08 505 98 000

Hyr heliumläcksökare ASM340

Uthyrning av heliumläcksökare

Är Du osäker hur länge Du behöver läcksökaren, kan det vara ett bra alternativ att hyra den istället för att köpa den. Priserna nedan är exklusive moms och transportkostnader. Normalt tillkommer inga andra kostnader. Endast vid onormalt slitage kan en servicekostnad tillkomma. Vi förutsätter att läcksökaren används med lämpliga filter och att den inte kopplas in där det finns vätskor eller korrosiva gaser.

 


Moderna heliumläcksökare


 Hyr heliumläcksökare ASM340
ASM 340
 • Anslutningsfläns 25 KF.
 • Lättanvänd läcksökare. Med autokalibrering.
 • Ljudsignal som kan ställas upp högt. Automatisk nedpumpning och ventilkontroll. Mycket hög känslighet.  
 • Kan göra automatisk testcykel.
Hyrprisexempel
Vid förbeställning av: Pris
1 dag 2 500 SEK/dag
1 vecka 8 100 SEK/vecka
1 månad 19 750 SEK/månad
3 månader 14 750 SEK/månad
6 månader 9 750 SEK/månad
12 månader 6 500 SEK/månad

ASM 340 är vår modernaste heliumläcksökare.

Priserna är exklusive moms och transportkostnader. Normalt tillkommer inga andra kostnader.

Läcksökaren används för att hitta läckor i olika vakuumsystem som vakuumugnar, utrustning för vakuumformning, masspektrometersystem m fl. Kan även användas vid service av AC-system i bilar för att hitta även dom små läckorna. Här vakuumpumpar man AC-systemet och har läcksökaren inkopplad via ett T-stycke på vakuumpumpens sugledning. När vakuumnivån är under 10 mbar kan man spreja helium på AC-systemet. tror man inte att systemet läcker kan man spreja på alla delarna direkt. Tror man att det läcker kan man spreja mer försiktigt och börja uppifrån och med spetsen på sprejpistolen riktad uppåt.


 Hyr heliumläcksökare ASM142
ASM 142
 • Anslutningsfläns 25 KF.
 • Lättanvänd läcksökare. Med autokalibrering.
 • Ljudsignal som kan ställas upp högt. Automatisk nedpumpning och ventilkontroll. Mycket hög känslighet.  
 • Kan göra automatisk testcykel.
Hyrprisexempel
Vid förbeställning av: Pris
1 dag 2 500 SEK/dag
1 vecka 8 100 SEK/vecka
1 månad 19 750 SEK/månad
3 månader 14 750 SEK/månad
6 månader 9 750 SEK/månad
12 månader 6 500 SEK/månad

Priserna är exklusive moms och transportkostnader. Normalt tillkommer inga andra kostnader.

Läcksökaren används för att hitta läckor i olika vakuumsystem som vakuumugnar, utrustning för vakuumformning, masspektrometersystem m fl. Kan även användas vid service av AC-system i bilar för att hitta även dom små läckorna. Här vakuumpumpar man AC-systemet och har läcksökaren inkopplad via ett T-stycke på vakuumpumpens sugledning. När vakuumnivån är under 10 mbar kan man spreja helium på AC-systemet. tror man inte att systemet läcker kan man spreja på alla delarna direkt. Tror man att det läcker kan man spreja mer försiktigt och börja uppifrån och med spetsen på sprejpistolen riktad uppåt.


 Hyr heliumläcksökare ASM120
ASM 120
 • Anslutningsfläns 25 KF.
 • Med ljudsignal. Automatisk nedpumpning och ventilkontroll.
Hyrprisexempel
Vid förbeställning av: Pris
1 dag 2 500 SEK/dag
1 vecka 8 100 SEK/vecka
1 månad 19 750 SEK/månad
3 månader 14 750 SEK/månad
6 månader 9 750 SEK/månad
12 månader 6 500 SEK/månad

ASM 120 är extra lämplig när läcksökaren behöver flyttas ofta, pga sin låga vikt.

Priserna är exklusive moms och transportkostnader. Normalt tillkommer inga andra kostnader.

Läcksökaren används för att hitta läckor i olika vakuumsystem som vakuumugnar, utrustning för vakuumformning, masspektrometersystem m fl. Kan även användas vid service av AC-system i bilar för att hitta även dom små läckorna. Här vakuumpumpar man AC-systemet och har läcksökaren inkopplad via ett T-stycke på vakuumpumpens sugledning. När vakuumnivån är under 10 mbar kan man spreja helium på AC-systemet. tror man inte att systemet läcker kan man spreja på alla delarna direkt. Tror man att det läcker kan man spreja mer försiktigt och börja uppifrån och med spetsen på sprejpistolen riktad uppåt. Kan även användas vid vakuumpumpning och läcksökning av andra kylsystem och system med värmepumpar för att hitta även dom mindre läckorna.


Äldre heliumläcksökare


 Hyr heliumläcksökare ASM110
ASM 110
 • Anslutningsfläns 40 KF.
 • Manuell heliumläcksökare.
 • Mycket hög känslighet.  
 • Dagshyra, inkl transportdagar: 1900 SEK
 • Veckohyra: 5800 SEK

 Hyr heliumläcksökare ASM51
ASM 51
 • Anslutningsfläns 40 KF.
 • Manuell heliumläcksökare.
 • Mycket hög känslighet.  
 • Dagshyra, inkl transportdagar: 1900 SEK
 • Veckohyra: 5800 SEK