Sistema de detecção de vazamento. Detectores de vazamento de hélio. Máquinas de detección de fugas por helio. Detectoar de fugas de helio. Helowe systemy do badania szczelności Утечки гелия тест-систем. Гелиевый течеискатель. Systemer for Tæthedskontrol og Læksøgning. Helium læksøgere med høj pumpekapacitet  Vi produserer anlegg for tetthetskontroll og helium lekkasjesøking Vi bygger system för läcksökning, tätkontroll och vakuum. Machines pour le contrôle d'étanchéité à l'hélium. Recherche de fuite. Détecteur de fuite hélium avec très haute capacité de pompage. Helium Dichtheitsprüfung und Lecktest. Hochleistung Helium Lecksucher. Helium leak test  systems. High capacity helium leak detectors.


Telefon 031 354 17 00 eller 08 505 98 000

 Vakuumanläggning

Service av vakuumanläggningar

Vi servar Din vakuumanläggning. Vakuummäter pumparna, rengör och byter olja. Byter O-ringar. Rengör vakuummätrör och ventiler. Vi har många serviceavtal för förebyggande service. Förebyggande service omfattar oftast ett till två servicebesök per år. Vår serviceman utför service och går igenom användningen av och prestanda på anläggningen med operatören. I serviceboken noteras åtgärder och prestanda som sluttryck hos de olika vakuumpumparna. Eventuella oljud eller vibrationer. Syftet med förebyggande service är att minska risken av behov av akutservice genom att utrustningen hålls i bättre skick och att operatörens förståelse för anläggningen förbättras. Genom att ha regelbunden kontakt mellan servicemannen och operatören kan akuta fel lösas snabbare.

Andreas Klintbom

Servicekoordinator
Andreas Klintbom

+46 (0)8 505 98 007
+46 (0)31 354 17 07

andreas.klintbom@lowener.se