Sistema de detecção de vazamento. Detectores de vazamento de hélio. Máquinas de detección de fugas por helio. Detectoar de fugas de helio. Helowe systemy do badania szczelności Утечки гелия тест-систем. Гелиевый течеискатель. Systemer for Tæthedskontrol og Læksøgning. Helium læksøgere med høj pumpekapacitet  Vi produserer anlegg for tetthetskontroll og helium lekkasjesøking Vi bygger system för läcksökning, tätkontroll och vakuum. Machines pour le contrôle d'étanchéité à l'hélium. Recherche de fuite. Détecteur de fuite hélium avec très haute capacité de pompage. Helium Dichtheitsprüfung und Lecktest. Hochleistung Helium Lecksucher. Helium leak test  systems. High capacity helium leak detectors.


Telefon 031 354 17 00 eller 08 505 98 000

Heliumläcksökare ASM 120 och ASM 142 på service.

Service av heliumläcksökare

Service av Alcatel Adixen heliumläcksökare

Omfattning av service

Hyr en läcksökare till reducerat pris

Köp en heliumläcksökare till reducerat pris 

Kent Lindqvist


Kent Lindqvist

+46 (0)31 354 17 02
+46 (0)706 78 29 85

kent.lindqvist@lowener.se

Andreas Klintbom

Servicekoordinator
Andreas Klintbom

+46 (0)8 505 98 007
+46 (0)31 354 17 07

andreas.klintbom@lowener.se


Service av Alcatel Adixen heliumläcksökare
Service av Alcatel Adixen heliumläcksökare

Vi har servat Alcatel heliumläcksökare i mer än 35 år. Från när vi levererade de första exemplaren av Alcatel heliumläcksökare på 1970-talet. Då var läcksökarna diffpumpade och man behövde flytande kväve. I de flesta av dessa har vi bytt ut diffpumparna mot turbopumpar. Många av läcksökarna levererade på 1970-talet är fortfarande i drift.

Alcatel heliumläcksökare sänds till oss för service från många länder. En del sitter i system vi levererat.

Vi har ett stort lager av reservdelar och förbrukningsmaterial som filament, oljedimmfilter, spektrometerdelar och Pirani.


ASM110Heliumläcksökare ASM 120 på service.
Omfattning av service

En full service omfattar fullständigt demontage av spektrometern med ultraljudstvätt i sprit. Alla slitna packningar och slitna delar byts. Både turbopumpen och förvakuumpumpen ses över. Efter service testas läcksökarens prestanda. Ett serviceprotokoll levereras med den servade läcksökaren.


ASM142 hyrläcksökare
Hyr en läcksökare till reducerat pris

Medan vi servar Din läcksökare kan Du hyra en läcksökare till reducerat pris. Mer info


ASM 142 begagnad läcksökare
Köp en heliumläcksökare till reducerat pris

Om Du behöver en fungerande läcksökare omgående och inte vill hyra en kan Du byta Din defekta och mot en ny eller en begagnad till reducerat pris.