Sistema de detecção de vazamento. Detectores de vazamento de hélio. Máquinas de detección de fugas por helio. Detectoar de fugas de helio. Helowe systemy do badania szczelności Утечки гелия тест-систем. Гелиевый течеискатель. Systemer for Tæthedskontrol og Læksøgning. Helium læksøgere med høj pumpekapacitet  Vi produserer anlegg for tetthetskontroll og helium lekkasjesøking Vi bygger system för läcksökning, tätkontroll och vakuum. Machines pour le contrôle d'étanchéité à l'hélium. Recherche de fuite. Détecteur de fuite hélium avec très haute capacité de pompage. Helium Dichtheitsprüfung und Lecktest. Hochleistung Helium Lecksucher. Helium leak test  systems. High capacity helium leak detectors.


Telefon 031 354 17 00 eller 08 505 98 000

Om Löwener Vacuumservice AB

Löwener Vacuumservice AB är ett svenskt oberoende vakuumföretag grundat 1968. Huvudkontoret är beläget i Stockholm och vi har en filial i Göteborg. I början var företaget strukturerat som ett handelshus för vakuumprodukter men med tiden har företagets aktiviteter utkristalliserats till följande fyra huvudområden.

  • Konstruktion och byggnation av anläggningar för tätkontroll, täthetsprovning och läcksökning. Mer under Täthetsprovning.
  • Försäljning av vakuumprodukter som vakuumpumpar, vakuummätare, byggdelar och heliumläcksökare.
  • Konstruktion och byggnation av kundanpassade vakuumsystem.
  • Service av vakuumsystem, vakuumpumpar, heliumläcksökare o dyl.

Genom Löwener Vacuumservice AB får du tillgång till våra leverantörer som är världsledande företag inom sina produktområden. Det garanterar att du får produkter av mycket hög kvalitet och prestanda.

Företagspresentation PDF-fil

Leverantörer

Utställningar