Sistema de detecção de vazamento. Detectores de vazamento de hélio. Máquinas de detección de fugas por helio. Detectoar de fugas de helio. Helowe systemy do badania szczelności Утечки гелия тест-систем. Гелиевый течеискатель. Systemer for Tæthedskontrol og Læksøgning. Helium læksøgere med høj pumpekapacitet  Vi produserer anlegg for tetthetskontroll og helium lekkasjesøking Vi bygger system för läcksökning, tätkontroll och vakuum. Machines pour le contrôle d'étanchéité à l'hélium. Recherche de fuite. Détecteur de fuite hélium avec très haute capacité de pompage. Helium Dichtheitsprüfung und Lecktest. Hochleistung Helium Lecksucher. Helium leak test  systems. High capacity helium leak detectors.


Telefon 031 354 17 00 eller 08 505 98 000

Läcksökning och tätkontroll - olika metoder


Läcksökning  med heliumläcksökare med sniffer
Heliumläcksökning

Läcksökning utförs för att med en läcksökare hitta en läcka. Ofta har man först med en täthetskontroll fastställt att objektet inte uppfyller ställda krav på täthet. Utförs täthetskontrollen med en maskin utrustad med heliumdetektor eller heliumläcksökare så kan man använda samma läcksökare för att läcksöka och hitta var det läcker.

 

Grövre tätkontroll där testobjektet vakuumpumpas och ventil stängs och tryckhöjningen mäts.
Andra metoder

Andra metoder för läcksökning av ett objekt är att sänka ner det i ett vattenbad och titta efter bubblor. Eller att provtrycka objektet och med manometer se om trycket sjunker. Eller att sätta tryck i objektet och använda såpvatten eller läckspray. Eller att vakuumpumpa och mäta tryckstegring.

 


Täthetsprovning med vakuumkammare och helautomatiskt styrsystem.
Täthetsprovning

Vid täthetsprovning placeras ofta objektet i en vakuumkammare. Kammaren och objektet vakuumpumpas och därefter släpps helium in i objektet. En heliumläcksökare mäter sedan partialtrycket av helium i vakuumkammaren. Vi bygger tätkontrollanläggningar med Alcatel läcksökare. En tätkontrollmaskin behöver ofta relativt stora vakuumpumpar för korta cykeltider.

 


Olika metoder för läcksökning och tätkontroll med heliumläcksökare:


Läcksökning med sniffer princip
Läcksökning med sniffer princip
 

Läcksökning, spreja helium princip
Läcksökning, spreja helium princip

Tätkontroll med kammare princip
Tätkontroll med kammare princip

Tätkontroll med bombning princip
Tätkontroll med bombning princip

Tätkontroll med sniffer princip
Tätkontroll med sniffer princip