Sistema de detecção de vazamento. Detectores de vazamento de hélio. Máquinas de detección de fugas por helio. Detectoar de fugas de helio. Helowe systemy do badania szczelności Утечки гелия тест-систем. Гелиевый течеискатель. Systemer for Tæthedskontrol og Læksøgning. Helium læksøgere med høj pumpekapacitet  Vi produserer anlegg for tetthetskontroll og helium lekkasjesøking Vi bygger system för läcksökning, tätkontroll och vakuum. Machines pour le contrôle d'étanchéité à l'hélium. Recherche de fuite. Détecteur de fuite hélium avec très haute capacité de pompage. Helium Dichtheitsprüfung und Lecktest. Hochleistung Helium Lecksucher. Helium leak test  systems. High capacity helium leak detectors.


Telefon 031 354 17 00 eller 08 505 98 000

Förångningsmaterial och sputter targets


Cerac förångningsmaterial
Förångningsmaterial

Vi erbjuder många olika förångningsmaterial till Din förångninganläggning. Material för förångning är i form av grova eller fina pulver, granulat eller pellets, med olika sammansättning och renhet. Vi har även crucibles och liners.

 

Cerac sputter targets
Sputter targets

Vi levererar sputter-targets i de flesta former, runda, ringformade, rektangulära och i många material inkl guld och olika metallegeringar med olika renhet. Om vi inte har den target Du använder kan Du sända oss en ritning.