Sistema de detecção de vazamento. Detectores de vazamento de hélio. Máquinas de detección de fugas por helio. Detectoar de fugas de helio. Helowe systemy do badania szczelności Утечки гелия тест-систем. Гелиевый течеискатель. Systemer for Tæthedskontrol og Læksøgning. Helium læksøgere med høj pumpekapacitet  Vi produserer anlegg for tetthetskontroll og helium lekkasjesøking Vi bygger system för läcksökning, tätkontroll och vakuum. Machines pour le contrôle d'étanchéité à l'hélium. Recherche de fuite. Détecteur de fuite hélium avec très haute capacité de pompage. Helium Dichtheitsprüfung und Lecktest. Hochleistung Helium Lecksucher. Helium leak test  systems. High capacity helium leak detectors.


Telefon 031 354 17 00 eller 08 505 98 000

Edwards vakuumpump oljedimfilter och odör-filter EMF 10 och EMF 20

Fällor och filter

Vi har många av dessa produkter på lager.

Fällor och filter för högvakuumpumpar
Zeolite traps

Zeolitfälla

För att hindra oljemolekyler från pumpen att nå vakuumkammaren i molekylärt strömningsområde.

Partikel-filter för vakuumpump eller heliumläcksökare.

Partikelfilter

Partikelfilter 40KF med filter-element av brons.

Partikelfilter 25 KF med filter-element av brons

Partikelfilter 25KF

Partikelfilter 25 KF med filter-element av brons.

Flytande kväve-fälla, LN2-fälla.

Flytande kväve-fällor

Olika storlekar.


Fällor och filter för högvakuumpumpar


Zeolitfälla. Klicka för storre bild i nytt fönster.
Zeolitfälla
Nummer Flänsar
L27250 NW25KF
L27251 NW25/40KF
L27252 NW40KF
L27253 NW50KF

För att hindra oljemolekyler från pumpen att nå vakuumkammaren när vakuumnivån är nere i molekylärt strömningsområde. Inkluderar första fyllningen av zeolit.


Partikel-filter för vakuumpump eller heliumläcksökare. Klicka för storre bild i nytt fönster.Utbytes filter-element i sintrad brons. Klicka för storre bild i nytt fönster.
Partikelfilter 40KF
Nummer Namn Storlek
A64111 Partikelfilter 40/40KF ca 20 µm
A64153 Particle filter 40/40KF ca 40 µm
A64112 Utbytes filter-element ca 20 µm
A64113 Utbytes filter-element ca 40 µm

Partikel-filter för vakuumpump eller heliumläcksökare. Rostfritt filterhus. Filter-element i sintrad brons.


Partikelfilter 25KF
Nummer Namn Storlek Pris EURO
U25001 Partikelfilter 25/40/25KF ca 40 µm 145
A64114 Utbytes filter-element ca 40 µm 49

Partikel-filter för vakuumpump eller heliumläcksökare. Består av 2 st rostfria reduktioner 25KF/40KF med filterelement i sintrat brons sittande i 40KF-centrerring med O-ring samt spännring 40KF.


Flytande kväve-fälla, LN2-fälla.
Flytande kväve-fällor
Nummer Flänsar Diameter, mm
L27260 NW25/40KF 100
L27261 NW40/40KF 100
L27262 NW40/40KF 150
L27263 NW50/50KF 150

 


Oljedimfilter för högvakuumpumpar


Rostfritt oljedimfilter för högvakuumpumpar 40KF. Klicka för storre bild i nytt fönster.Insats oljedimfilter för högvakuumpumpar 40KF. Klicka för storre bild i nytt fönster.
Rostfritt oljedimfilter för högvakuumpumpar 40KF
Nummer Storlek
A27101-L NW40/40KF
A27105 Utbytes-insats

För att fånga oljedimma från pumpens utblås.


Rostfritt oljedimfilter för högvakuumpumpar 25KF. Klicka för storre bild i nytt fönster.oil mist eliminator 25KF replacement cartridge. Klicka för storre bild i nytt fönster.
Rostfritt oljedimfilter för högvakuumpumpar 25KF
Nummer Storlek
L27108 NW25/25KF
F30113 Utbytes-insats

För att fånga oljedimma från pumpens utblås.


Utblåsfilter OME 40 Soil mist eliminator 40KF replacement cartridge.  Klicka för storre bild i nytt fönster.
Utblåsfilter OME 40 S
Nummer Storlek
A27101 NW40/40KF
A27105 Utbytes-insats

För att fånga oljedimma från pumpens utblås.


Utblåsfilter OME 25 SUtblåsfilter OME 25 S Utbytes-insats.  Klicka för storre bild i nytt fönster.
Utblåsfilter OME 25 S
Nummer Storlek
A27140 NW25/25KF
F30113 Utbytes-insats

För att fånga oljedimma från pumpens utblås.


Utblåsfilter EMF10.  Klicka för storre bild i nytt fönster. Utblåsfilter EMF20.  Klicka för storre bild i nytt fönster.
Utblåsfilter Edwards EMF10 och EMF20
Nummer Storlek
L27109 EMF10 NW25KF
L27110 EMF20 NW25KF

För att fånga oljedimma från pumpens utblås.


Edwards vakuumpump oljedimfilter och odör-filter EMF 10 och EMF 20. 
Utblåsfilter, oljedimfilter och odörfilter för Edwards EMF10 och EMF20
Nummer Storlek Edwards-nummer
101215 Utblåsfilter, oljedimfilter till EMF10 A223-04-198
101216 Utblåsfilter, odörfilter till EMF10 (5 st) A223-04-079
101217 Utblåsfilter, oljedimfilter till EMF20 A223-04-199
101218 Utblåsfilter, odörfilter till EMF20 (5 st) A223-04-077

För att fånga oljedimma från pumpens utblås.


Fällor och filter för industri-vakuumpumpar


Partikel-filter för industrivakuumpumpar.  Klicka för storre bild i nytt fönster.
Partikelfilter
Nummer För kapacitet m3/h    Anslutning MANN-Nummer    Rietschle-Nummer Busch-Nummer    Becker- Nummer Löwener 
F30100 24 3/8"     945.108  F6.7400010  F.001 
F30101 42 3/4"  4500972105  730090  530.001  F10.74000105  F.002 
F30102  42 1/2"          F.002/1 
F30103  108 1 1/4"  4503772105  730302  530.003  F11074000207  F.003 
F30104  96 1  1/4" 4502172105   730099  530.002  F35.74000107  F.004 
F30105 192  1 1/2"          F.005 
F30106  310 2"    730130  530.025    F.006 
F30107   360 2 1/2"  4512472104  730670  530.005  FV250. 74000110  F.006/1 
F30108  550  3"         F.007 
F30109   720  4" 4513872105     530.004  FW540  F.008 

 


Insatser till partikelfilter
Insatser till partikelfilter
Artikelnummer För filter Insatsnamn  MANN-Nummer 
F30174 F30100 LK.2093    
F30134 F30101    LK.2034  C 75
F30134 F30102   LK.2034  C 75
F30144 F30103   LK.2051 C 1337
F30132 F30104   LK.2032 C 1112
F30204 F30105 LK.2070  
F30143 F30106   LK.2050 C 15124/1
F30143 F30107   LK.2050 C 15124/1 
F30156 F30108   LK.2063 C 21138/1
F30156 F30109   LK.2063 C 21138/1

 


Oljedimfilter. Klicka för större bild i nytt fönster.
Oljedimfilter för Mils EVISA vakuumpumpar
Artikelnummer Number För pump Antal per pump
I27119 360385 E17-E40 1
I27120 370724 E65-E100 1
I27120 370724 E150-E200 2
I27120 370724 E300 3

För att hindra oljedimma från utblåset på vakuumpumpen. Monteras inuti pumpen.


Oljefilter för Evisa vakuumpumpar. Klicka för större bild i nytt fönster.
Oljefilter för Mils Evisa vakuumpumpar
Artikelnummer For Pump
I27152 E17-E65
I27151 E100-E300

Filtrerar oljan. Monteras utanpå pumpen.


Oljedimmfilter för industri-vakuumpumpar
Oljedimmfilter för industri-vakuumpumpar
Nummer MANN-Nummer Becker-Nummer    Rietschle-Nummer Busch-Nummer Löwener name
F30227 4900050461 965402      KD. 1020
F30228   4900052163   730937    KD. 1022
F30229  4900154100 965403     KD. 1030
F30230    4900050161 - 4900052100  965401      KD. 1031
F30232 4900052103        532302 KD. 1047
F30233    4900052152 - 4900152171      532303 KD. 1048
F30235   4900052151 - 4900152172      532304 KD. 1049
F30237 4900052161  730946     KD. 1050
F30238  4900052162   730936     KD. 1051
F30239         KD. 1052
F30240          KD. 1053
F30241          KD. 1054
F30242  4900052271  731023     KD. 1067
F30243         KD. 1091