Sistema de detecção de vazamento. Detectores de vazamento de hélio. Máquinas de detección de fugas por helio. Detectoar de fugas de helio. Helowe systemy do badania szczelności Утечки гелия тест-систем. Гелиевый течеискатель. Systemer for Tæthedskontrol og Læksøgning. Helium læksøgere med høj pumpekapacitet  Vi produserer anlegg for tetthetskontroll og helium lekkasjesøking Vi bygger system för läcksökning, tätkontroll och vakuum. Machines pour le contrôle d'étanchéité à l'hélium. Recherche de fuite. Détecteur de fuite hélium avec très haute capacité de pompage. Helium Dichtheitsprüfung und Lecktest. Hochleistung Helium Lecksucher. Helium leak test  systems. High capacity helium leak detectors.


Telefon 031 354 17 00 eller 08 505 98 000

 

Uppgradera system för läcksökning och tätkontroll

Är Din utrustning för långsam, för okänslig eller för manuell?

Vi kan behålla vissa komponenter som t ex vakuumkammaren och sätta in:

  • Modern PLC/PC-styrning med HMI-program, skräddarsytt för tätkontroll av Dina produkter.
  • Ny heliumläcksökare.
  • Nya vakuumpumpar.
  • Nya vakuumventiler, rostfria och bälgtätade.
  • Nya rostfria byggdelar.
  • Nya rostfria centrerringar med nya O-ringar.
Göran Lockner

VD
Göran Lockner


+46 (0)8 505 98 001

goran.lockner@lowener.se

Andreas Klintbom

Försäljning
Andreas Klintbom


+46 (0)31 354 17 07

andreas.klintbom@lowener.se