Sistema de detecção de vazamento. Detectores de vazamento de hélio. Máquinas de detección de fugas por helio. Detectoar de fugas de helio. Helowe systemy do badania szczelności Утечки гелия тест-систем. Гелиевый течеискатель. Systemer for Tæthedskontrol og Læksøgning. Helium læksøgere med høj pumpekapacitet Vi produserer anlegg for tetthetskontroll og helium lekkasjesøking Vi bygger system för läcksökning, tätkontroll och vakuum. Machines pour le contrôle d'étanchéité à l'hélium. Recherche de fuite. Détecteur de fuite hélium avec très haute capacité de pompage. Helium Dichtheitsprüfung und Lecktest. Hochleistung Helium Lecksucher. Helium leak test systems. High capacity helium leak detectors.


Telefon 031 354 17 00 eller 08 505 98 000

Automatisk täthetsprovning och läcksökning. Klicka för större bild i nytt fönster.

Läcksökning och täthetsprovning - Vi bygger utrustningarna.

Vi har mer än 40 års erfarenhet av att tillverka kundanpassade system för täthetsprovning och läcksökning.

Vi tillverkar system som används för tätkontroll av aluminium-gjutgods, SF6-gasbrytare, bränsletankar, AC-komponenter, värmepumpar, bränsleledningar, LPG-tankar och många andra produkter.

Vi har fått förtroendet att leverera till Ericsson, ABB, Pharmacia & Upjohn och AstraZeneca. Allt flera av våra system går på export.

Automatisk täthetsprovning - Hur våra system fungerar

PC-program för täthetsprovning - mer info

Sortomvandling enheter för läckage

Läcksökning eller tätkontroll, olika metoder och principer


Anläggning för automatisk täthetsprovning och läcksökning.

Automatisk täthetsprovning - Hur våra system fungerar

I de flesta systemen för tätkontroll placeras produkten i en vakuumkammare och en vakuumslang kopplas till produkten. Därefter vakuumpumpas både kammaren och produkten till en god vakuumnivå. Sedan förs helium in i produkten och partialtrycket av helium i kammaren mäts.

Ibland är produkten redan fylld med helium eller med en gasblandning som innehåller helium. Detta kan ha gjort i en utrustning för kontroll av eventuella större läckor och gasfyllning.

Vi har datasimuleringsprogram för att optimera utrustningarna att ge tätkontroll till lägsta kostnad. Vi behöver veta objektets yttermått, innervolym och material samt tätkontrollkrav i mbarl/s eller sccm eller gram/år samt vilken gas eller vätska som ska vara i volymen och vid vilket tryck samt maximal cykeltid. Vi kan räkna om krav i t ex gram/år eller som vid bubbel-test i vätska, från en bubbla per minut till en enhet som heliumläcksökaren mäter i t ex mbarl/s. Vi simulerar test med olika antal pumpar, storlek på pumpar och olika typer av pumpar, med olika tryck och koncentration av helium för att få rätt prestanda till lägsta kostnad, inkl kostnad för helium.

I systemen görs ofta först en provtryckning för att avbryta testen om objektet har en stor läcka.

Kalibrerade läckor med spårbart certifikat används för kalibrering.

De flesta utrustningarna testar för läckor på minst 10-7 to 10-1 mbarl/s men vi kan täthetsprova med krav mindre än 1 x10-10 mbarl/s.

Normalt används helium som spårgas men Adixen läcksökare kan ställas på massa 2, 3 eller 4. Vid behov av annan spårgas, t ex om objektet redan innehåller en annan gas, bygger vi utrustningen med en SRS masspektrometer.


PC-program för automatisk täthetprövning

PC-program för automatisk täthetprövning

Utrustningarna styrs av en PLC med ett av oss utvecklat HMI (Human machine interface) PC-program som körs under Windows® och som visar processen. Vi använder CitectSCADA eller Beijer iX. Man kan se vilka ventiler som är öppna och vilka som är stängda, vilka pumpar som är igång och vakuumnivåer. Programmet har olika behörighetsnivåer (med lösenord) som t ex administratör och operatör. Programmet kan köra utrustningen i automatisk mode eller manuell mode. Datorn som medföljer kan anslutas till befintligt nätverk.

För varje maskin skräddarsyr vi HMI-programmet för att ge enklast tänkbara handhavande.

Alla viktiga parametrar loggas under provcykeln. Operatören börjar med att skriva in t ex ordernummer, batch-nummer och serienummer (alt används streckkodsläsare). Dessa uppgifter lagras tillsammans med testresultatet. Felmeddelanden visas i klartext som: grovvakuumpump ej igång eller heliumtrycket för lågt.


Automatisk täthetsprovning, mindre system.


System för automatisk täthetskontroll av brandsläckare med Adixen ASM142.System för automatisk täthetskontroll av brandsläckare med Adixen ASM142.
System för automatisk täthetskontroll av brandsläckare med Adixen ASM142
 • Alcatel heliumläcksökare: ASM 142.
 • Tryckmätning: Pirani, pietzoresistiv.
 •  Styr- och reglersystem: Egen tillverkning.
 •  Pumpsystem: Detektor MDP/Mekanisk pump.
 • Kammare: Pumpsystem testkammare; Roots- /Mekpump.
 • Automatiskt täthetsprov.
 • Med kalibrerläcka.
 • Med sniffer för lokalisering av läcka.

Tätkontroll och läcksökning av bränslerör
Tätkontroll och läcksökning av bränslerör
 • Helautomatisk tätkontroll.
 • Robot hanterar bränsleröret.
 • Liten vakuumkammare med pneumatisk öppning/stängning av locket.
 • Cykeltid, från stängning till öppning av locket, ca 8 sekunder
 • Heliumläcksökare Alcatel ASM 142.
 • PLC/PC-styrning med CitectScada.

Tätkontroll av bränsletankar
Tätkontroll av tankar för bränsle
 • Halvautomatisk eller manuell läcksökning.
 • Vakuumkammare.
 • Heliumläcksökare Alcatel ASM 110.
 • HPS Pirani.
 • Adixen vakuumpump 2063SD.

Halv-automatisk täthetsprovning med heliumläcksökare för små delare i liten kammare. Klicka för större bild i nytt fönster.
Automatisk täthetsprovning med heliumläcksökare för små delar i liten kammare
 • För förpackningar för livsmedel eller läkemedel eller elektroniska komponenter och kapslar eller andra slutna komponenter.
 • Komponenterna kan ha förslutits i atmosfär med helium eller ha legat i en kammare med högt tryck av helium innan test.
 • Utrustningen är en ergonomisk arbetsstation där arbetsbordets höjd kan regleras steglöst. En eller flera komponenter läggs i kammaren och när locket stängs startar tätkontrollen och utförs helautomatiskt. Grön lampa ger signal att komponenterna är godkända och röd lampa att dom är underkända. Utrustningen detekterar små läckor på kort cykeltid.
 • Under bordet sitter en eller flera extra förvakuumpumpar.  Vakuumkammaren skräddarsys för varje testobjekt.
 • Bredd x djup: 700x920 mm. Höjd 1270-1770 mm.
 • Arbetsbordets höjd steglöst reglerbar mellan: 760 - 1260 mm.

Löwener Workstation Leak Testing LWLT2007, PDF-fil 0.2 Mb


Tätkontrollanläggning för transientledare med Alcatel heliumläcksökare
Tätkontrollanläggning för transientledare med Alcatel heliumläcksökare
 • Stora rootspumpar och lamellvakuumpumpar för snabb nedpumpning av vakuumkammare och objekt
 • Helautomatisk läcksökning
 • Med sniffer för att hitta läcka.
 • PLC-styrning.

Täthetskontrollsystem med Alcatel utrustning för läcksökning
Täthetskontrollsystem med Alcatel utrustning för läcksökning
 • Stora rootspumpar och lamellvakuumpumpar för snabb nedpumpning av vakuumkammare och objekt
 • Helautomatisk läcksökning
 • Med sniffer för att hitta läcka.
 • PLC-styrning.
 • Vakuumkammare innermått. Diameter:  900 mm. Djup: 1000 mm.

 Automatisk täthetskontroll av värmepumpar med heliumläcksökare ASM142
Automatisk täthetskontroll av värmepumpar med heliumläcksökare ASM142
 • Stora rootspumpar och lamellvakuumpumpar för snabb nedpumpning av vakuumkammare och objekt
 • Helautomatisk läcksökning.
 • Med sniffer för att hitta läcka.
 • PLC-styrning.
 • Anläggning. Bredd: ...  mm. Djup: .... mm
 • Vakuumkammare innermått. Bredd:.... mm. Djup:... mm. Höjd: .... mm.

Med provtryckning hittar man inte de små läckor som man måste hitta på värmepumpar. Vår utrustning gör en helautomatisk tätkontroll och visar totala läckaget från värmepumpen. På en ej godkänd värmepump kan man sedan hitta läckan eller läckorna med en sniffer. Att hitta läckorna i produktionen spara mycket pengar i minskade servicekostnader och sparar även miljön. Utrustningen kan detektera så små läckage som delar av gram per år. Pumpkapaciteten för kammaren väljs efter önskad kontrollgräns och cykeltid. I vissa fall kan ett system med dubbla vakuumkammare vara effektivast. 


 Anläggning för täthetsprovning och heliumläcksökning med ASM120
Anläggning för täthetsprovning och heliumläcksökning med ASM120
 • Stora rootspumpar och lamellvakuumpumpar för snabb nedpumpning av vakuumkammare och objekt.
 • Helautomatisk läcksökning.
 • Med sniffer för att hitta läcka.
 • PLC-styrning.
 • Vakuumkammare innermått. Diameter:  900 mm. Djup: 1000 mm.

 Tätkontroll lättmetallfälgar
Tätkontroll lättmetallfälgar
 • Stora rootspumpar och lamellvakuumpumpar för snabb nedpumpning.
 • Helautomatisk läcksökning.
 • PC/PLC-styrning med CitectScada.

Helium tätkontroll lågpris-utrustning med begagnad heliumläcksökare och begagnade vakuumpumpar.
Helium tätkontroll lågpris-utrustning med begagnad heliumläcksökare och begagnade vakuumpumpar
 • Automatisk tätkontroll.
 • PC/PLC kontroll with CitectScada.
 • Renoverad heliumläcksökare ASM120.
 • Renoverad två-stegs lamellvakuumpump för pumpning av kammaren.
 • Renoverad enstegs lamellvakuumpump för pumpning av testobjektet.
 • Kan använda blandning av helium och luft eller kväve från gasflaskor med möjlighet använda låg andel helium.
 • Rostfri vakuumkammare med innerdiameter 890 mm. Cylindrisk innerlängd 1000 mm.
 • Mycket välbalanserad rostfri dörr som är lätt att flytta.
 • Utrustningens platsbehov, bredd: ca 2100 mm, djup: ca 1600 mm och höjd: 1979 mm.


Automatisk täthetsprovning, större system


Automatisk täthetsprovning och läcksökning. Klicka för större bild i nytt fönster.
Automatisk täthetsprovning och läcksökning
 • Stora rootspumpar och lamellvakuumpumpar för snabb nedpumpning av vakuumkammare och objekt.
 • Helautomatisk läcksökning.
 • Med sniffer för att hitta läcka.
 • PLC-PC-styrning, 19" TFT skärm och skräddarsydd HMI-mjukvara.
 • Återvinning av helium.
 • Vakuumkammare innermått. Diameter:  2000 mm. Djup: 3000 mm.
 • Tryck i provobjekt: inställbart.

Automatisk tätkontroll och läcksökning. Två-kammar-system. Klicka för större bild i nytt fönster.
Automatisk tätkontroll och läcksökning. Två-kammar-system.
 • Stora rootspumpar och lamellvakuumpumpar för snabb nedpumpning av vakuumkammare och objekt.
 • Helautomatisk läcksökning i ena kammaren medan provobjekt tas ur och sätts in i den andra kammaren.
 • Automatisk manöver av dörrar.
 • PLC-PC-styrning, 19" TFT skärm och skräddarsydd HMI-mjukvara.
 • Återvinning av helium.
 • Vakuumkammare innermått. Bredd: 800 mm. Djup: 1000 mm. Höjd: 400 mm.
 • Systemets mått: Bredd: 2952 mm. Djup: 1400 mm, höjd 2347.
 • Tryck i provobjekt: inställbart.
 • Cykeltid typisk < 1 minut.

Automatisk tätkontroll och läcksökning. Dubbel-kammar-system. Klicka för större bild i nytt fönster.
Automatisk tätkontroll och läcksökning. Dubbel-kammar-system.
 • Stora rootspumpar och lamellvakuumpumpar för snabb nedpumpning av vakuumkammare och objekt.
 • Helautomatisk läcksökning i ena kammaren medan provobjekt tas ur och sätts in i den andra kammaren.
 • Automatisk manöver av dörrar.
 • PLC-PC-styrning, 19" TFT skärm och skräddarsydd HMI-mjukvara.
 • Återvinning av helium.
 • Bredd: 2500 mm. Djup: 1700 mm.
 • Tryck i provobjekt: inställbart.
 • Cykeltid typisk < 1 minut.

Läcksökning och täthetskontroll av högspänningsbrytare. Dubbel-kammar-system. En stor och en liten kammare.
Läcksökning och täthetskontroll av högspänningsbrytare. Dubbel-kammar-system. En stor och en liten kammare.
 • Stora rootspumpar och lamellvakuumpumpar för snabb nedpumpning av vakuumkammare och objekt.
 • Helautomatisk läcksökning i ena kammaren medan provobjekt tas ur och sätts in i den andra kammaren.
 • PLC-PC-styrning, 19" TFT skärm och skräddarsydd HMI-mjukvara.
 • Systemets utrymmesbehov: 6 x 4 m.
 • Innermått stora kammaren: Bredd: 1200 mm. Djup: 2800 mm. Höjd: 2000 mm.
 • Innermått lilla kammaren: Bredd: 1182 mm. Djup: 1250 mm. Höjd: 800 mm.
 • Tryck i provobjekt: inställbart.

Automatisk tätkontroll och läcksökning. Klicka för större bild i nytt fönster.
Automatisk tätkontroll och läcksökning
 • Stora rootspumpar och lamellvakuumpumpar för snabb nedpumpning av vakuumkammare och objekt.
 • Helautomatisk läcksökning.
 • Med sniffer för att hitta läcka.
 • PLC-PC-styrning, 19" TFT skärm och skräddarsydd HMI-mjukvara.
 • Återvinning av helium.
 • Vakuumkammare innermått. Diameter:  2000 mm. Djup: 3000 mm.
 • Tryck i provobjekt: inställbart.

 Tätkontroll-utrustning. Klicka för större bild i nytt fönster.
Tätkontroll-utrustning
 • Stora rootspumpar och lamellvakuumpumpar för snabb nedpumpning av vakuumkammare och objekt.
 • Helautomatisk läcksökning.
 • Med sniffer för att hitta läcka.
 • PLC-PC-styrning, 19" TFT skärm och skräddarsydd HMI-mjukvara.
 • Återvinning av helium.
 • Bredd: 2500 mm. Djup: 1700 mm.
 • Vakuumkammare innermått. Bredd: 1180 mm. Djup: 1250 mm. Höjd: 800 mm.
 • Tryck i provobjekt: inställbart.

Automatisk täthetsprovning med Alcatel heliumläcksökare ASM 142.
Automatisk täthetsprovning med Alcatel heliumläcksökare ASM 142
 • Stora rootspumpar och lamellvakuumpumpar för snabb nedpumpning av vakuumkammare och objekt.
 • Helautomatisk läcksökning.
 • Med sniffer för att hitta läcka.
 • PLC-PC-styrning, 19" TFT skärm och skräddarsydd HMI-mjukvara.
 • Återvinning av helium.
 • Vakuumkammare innermått. Diameter:  1500 mm. Djup: 2500 mm.
 • Tryck i provobjekt: inställbart.

Automatisk täthetsprovning och läcksökning av brytare med ASM142
Automatisk täthetsprovning och läcksökning av brytare med ASM142
 • Stora rootspumpar och lamellvakuumpumpar för snabb nedpumpning av vakuumkammare och objekt.
 • Helautomatisk läcksökning.
 • Med sniffer för att hitta läcka.
 • PLC-styrning.

Anläggning för automatisk täthetskontroll och heliumläcksökning av brytare med läcksökare ASM 120
Anläggning för automatisk täthetskontroll och heliumläcksökning av brytare med läcksökare ASM 120
 • Stora rootspumpar och lamellvakuumpumpar för snabb nedpumpning av vakuumkammare och objekt.
 • Helautomatisk läcksökning.
 • Med sniffer för att hitta läcka.
 • PLC-styrning.

Automatisk tätkontroll och läcksökning av brytare och gjutgods i aluminium med läcksökare ASM120
Automatisk tätkontroll och läcksökning av brytare och gjutgods i aluminium med läcksökare ASM120
 • Stora rootspumpar och lamellvakuumpumpar för snabb nedpumpning av vakuumkammare och objekt.
 • Helautomatisk läcksökning.
 • Med sniffer för att hitta läcka.
 • PLC-styrning.
 • Vakuumkammare innermått. Diameter:  900 mm. Djup: 1000 mm.

Utrustning för automatisk täthetsprovning av elektriska SF6 gas brytare med Alcatel heliumläcksökare ASM120
Utrustning för automatisk täthetsprovning av elektriska SF6 gas brytare med Alcatel heliumläcksökare ASM120
 • Stora rootspumpar och lamellvakuumpumpar för snabb nedpumpning av vakuumkammare och objekt.
 • Helautomatisk läcksökning.
 • Med sniffer för att hitta läcka.
 • PLC-styrning.

Utrustning för automatisk täthetsprovning av SF6 gas brytare med Alcatel heliumläcksökare ASM 142
Utrustning för automatisk täthetsprovning av SF6 gas brytare med Alcatel heliumläcksökare ASM 142
 • Stora rootspumpar och lamellvakuumpumpar för snabb nedpumpning av vakuumkammare och objekt.
 • Helautomatisk läcksökning.
 • Med sniffer för att hitta läcka.
 • PLC-styrning.

Andra system. Tätkontroll och läcksökning. Läcksökare med extra vakuumpumpar.


Manuell täthetsprovning och läcksökning med heliumläcksökare, vakuumpump och vakuumkammareMetallslang med snabb-koppling, hona.
Manuell täthetsprovning och läcksökning med heliumläcksökare, vakuumpump och vakuumkammare
 • Heliumläcksökare Alcatel ASM 142.
 • Vakuumpump Adixen 2033SD.
 • Rostfri vakuumkammare med innerdiameter 400-900 mm och cylindrisk längd 500-1500 mm monterad på lackerat stativ. Rostfri dörr, upphängd så att det krävs mycket liten kraft att manövrera den.
 • Manuell rostfri bälgtätad vakuumventil 40KF och två rostfria bälgslangar för anslutning vakuumpump och läcksökare.
 • Manuell rostfri bälgtätad vakumventil med filter för insläpp av luft till kammaren och manometer som visar vakuumnivån i kammaren.
 • Två st flexibla metallslangar 1/4" swagelock och en genomföring swagelock i blindfläns 40KF för insläpp av helium till testobjektet.
 • Vakuumkammaren har 2 st 40KF-flänsar som används. I reserv för framtida anslutning av större pumpkapacitet finns en 100-ISO-fläns och en 50KF-fläns. Metallslangen inne i kammaren har en snabbkoppling, hona. Snabbkopplingens hane är monterad på testobjektet.
 • Prisindikation med innerdiameter 700 mm, cylindrisk längd 1200 mm, ASM142 och 2033SD: Kontakta oss.
 • Option 1, teleskopisk hylla för provobjektet, prisindikation: Kontakta oss.

Manuell tätkontroll och läcksökning med heliumläcksökare, vakuumpump och vertikal vakuumkammare
Manuell tätkontroll och läcksökning med heliumläcksökare, vakuumpump och vertikal vakuumkammare
 • Heliumläcksökare Alcatel ASM 142.
 • Vakuumpump Adixen 2021SD.
 • Rostfri vakuumkammare med innerdiameter 200-400 mm och cylindrisk höjd 300-500 mm monterad. Avtagbart rostfritt lock.
 • Manuell rostfri bälgtätad vakuumventil 40KF och två rostfria bälgslangar för anslutning vakuumpump och läcksökare.
 • Manuell rostfri bälgtätad vakumventil med filter för insläpp av luft till kammaren och manometer som visar vakuumnivån i kammaren.
 • Två st flexibla metallslangar 1/4" swagelock och en genomföring swagelock i blindfläns 40KF för insläpp av helium till testobjektet.
 • Prisindikation med innerdiameter 300 mm, cylindrisk höjd 400 mm: Kontakta oss.

Tätkontroll mobil utrustning
Tätkontroll mobil utrustning
 • Halvautomatisk eller manuell läcksökning.
 • Vakuumkammare med innerdiameter 400 mm och cylindrisk innerlängd 850 mm. Siktglas med belysning.
 • Heliumläcksökare Alcatel ASM 142.
 • HPS Pirani  945.
 • Adixen vakuumpump 2063SD.

Halvautomatisk utrustning för vakuum-pumpning och läcksökning.
Halvautomatisk utrustning för vakuum-pumpning och läcksökning
 • Halvautomatisk eller manuell läcksökning.
 • Heliumläcksökare Alcatel ASM 142.
 • HPS Pirani.
 • Adixen vakuumpump.
 • Mils vakuumpump.
 • Pedro Gil rootspump.

Helium leak detector with high pumping capacity, PDF-fil 0.2 Mb


Täthetskontrollanläggning med Alcatels utrustning för läcksökning ASM 120 med helium som spårgas
Täthetskontrollanläggning med Alcatels utrustning för läcksökning ASM 120 med helium som spårgas.
 • Automaticutomatisk nedpumpning med en-stegs och två-stegs lamellvakuumpump och rootspump för snabb vakuumpumpning. 
 • Kontroll-system med Pirani-instrument och heliumläcksökare.
 • Med HPS Digitalt Pirani-instrument 945.
 • Manuell Läcknivå-kontroll med testläcka.
 • PLC-styrning.

Test-objektet placeras på den rostfria test-plattan. Tryck "start" på kontrollpanelen så vakuumpumpas objektet till lämplig vakuumnivå och ventilen till läcksökaren öppnas. Spreja objektet med helium eller sänk ner huv över objektet och fyll huven med helium.


Utrustning för halv-automatisk täthetsprovning med Alcatel heliumläcksökare ASM 142
Utrustning för halv-automatisk täthetsprovning med Alcatel heliumläcksökare ASM 142
 • Halvautomatisk eller manuell läcksökning.
 • Heliumläcksökare Alcatel ASM 142.
 • HPS Pirani för kontroll av nedpumpningen.
 • Adixen 2021SD för snabb nedpumpning.
 • PLC-kontroll för halvautomatisk eller manuell drift.
 • Bälgtätade ventiler, partikelfilter, bälgslangar och rostfria byggdelar.

Halvautomatisk utrustning för täthetskontroll med Adixen läcksökare ASM142
Halvautomatisk utrustning för täthetskontroll med Adixen läcksökare ASM142
 • Halvautomatisk eller manuell läcksökning.
 • Heliumläcksökare Alcatel ASM 142.
 • HPS Pirani för kontroll av nedpumpningen.
 • Adixen 2021SD för snabb nedpumpning.
 • PLC-kontroll för halvautomatisk eller manuell drift.
 • Bälgtätade ventiler, partikelfilter, bälgslangar och rostfria byggdelar.

Halvautomatisk utrustning för täthetsprovning och läcksökning av AC komponenter med heliumläcksökare ASM142.
Halvautomatisk utrustning för täthetsprovning och läcksökning av AC komponenter med heliumläcksökare ASM142.
 • Halvlautomatisk eller manuell läcksökning.
 • Heliumläcksökare Alcatel ASM 142.
 • HPS Pirani för kontroll av nedpumpningen.
 • Adixen 2021SD för snabb nedpumpning.
 • PLC-kontroll för halvautomatisk eller manuell drift.
 • Bälgtätade ventiler, partikelfilter, bälgslangar och rostfria byggdelar.

Quadrupol masspektrometer för läcksökning med olika gaser.
Quadrupol masspektrometer för läcksökning med olika gaser.
 • Gasanalysator: Masspektrometer.
 • Tryckmätning: Penning/Pirani.
 • Pumpsystem: Turbo-/mekpump.
 • För multigas läcksökare i vakuumugnar. Kan hitta luftläcka, vattenläcka eller läcka från processgas. 
 • Kan även användas för att med sniffer hitta läckor i gasfyllda objekt t ex SF6- brytare,  värmepumpar och kylutrustningar, AC-luftkonditionerings-anläggningar.
 • Byggd i en enhet på hjul och med vakuumpumparna och datorn placerade inne i ljuddämpande box.

Tätkontroll av bränsletankar
Tätkontroll av bränsletankar

Built around 1985.


Tätkontroll av hydrauliska komponenter
Tätkontroll av hydrauliska komponenter.

Tätkontrollsystem med ASM51 och vakuumpump 2063, byggt 1987 och fortfarande i produktion. Tätkontroll av hydrauliska komponenter.


Täthetskontroll av bensintankar hed heliumläcksökare ASM110
Täthetskontroll av bensintankar hed heliumläcksökare ASM110. Byggd 1985.

Läcksökning eller tätkontroll. Olika metoder och principer  Bilder från Adixen "Vacuum Technology"


Läcksökning 1. Med sniffer.
Läcksökning 1. Med sniffer.

Läcksökning 2. Med Helium sprej pistol.
Läcksökning 2. Med Helium sprej pistol.

Täthetsprovning 1
Täthetsprovning 1

Vanligaste metoden i våra system.


Täthetsprovning 2. Med bombning av produkten.
Täthetsprovning 2. Med bombning av produkten.

Täthetsprovning 3. Med sniffning i testkammare vid atmosfärstryck.
Täthetsprovning 3. Med sniffning i testkammare vid atmosfärstryck.

Helium ackumuleras med tiden inuti testkammaren.


Mer om metoder för tätkontroll och läckagesökning under läcksökning


Sortomvandling enheter för läckage (gaseous flow rate), från Adixen "Vacuum Technology":


Sortomvandling enheter för läckage (gaseous flow rate)

Vi kan även bygga utrustningar för läcksökning och täthetsprovning av:


 • Aluminium gjutgods
 • AC komponenter
 • Batterier
 • Bromsledningar
 • Cylindrar
 • Förpackningar
 • Gasflaskor
 • Kondensatorer
 • Kompressorer
 • Komponenter i bromssystem
 • Kylare
 • Elektriska komponenter
 • Filter
 • Gasfjädrar
 • Hydrauliska cylindrar och komponenter
 • Medical devices
 • Microchips
 • Oljekylare
 • Plastbehållare
 • Pneumatiska komponenter
 • Radiatorer
 • Solfångare vakuumrör
 • Tunnor
 • Ventiler
 • Ventiler
 • Värmeväxlare
 • Värmepumpar
 • Varmvattenberedare