Sistema de detecção de vazamento. Detectores de vazamento de hélio. Máquinas de detección de fugas por helio. Detectoar de fugas de helio. Helowe systemy do badania szczelności Утечки гелия тест-систем. Гелиевый течеискатель. Systemer for Tæthedskontrol og Læksøgning. Helium læksøgere med høj pumpekapacitet  Vi produserer anlegg for tetthetskontroll og helium lekkasjesøking Vi bygger system för läcksökning, tätkontroll och vakuum. Machines pour le contrôle d'étanchéité à l'hélium. Recherche de fuite. Détecteur de fuite hélium avec très haute capacité de pompage. Helium Dichtheitsprüfung und Lecktest. Hochleistung Helium Lecksucher. Helium leak test  systems. High capacity helium leak detectors.


Telefon 031 354 17 00 eller 08 505 98 000

Utrustning för automatisk täthetsprovning och läcksökning med två kammare. Klicka för mer information.

Läcksökning, täthetsprovning och tätkontroll. Vi bygger kompletta system.

VÄLKOMMEN!

Vi har tillverkat system för tätkontroll i mer än 45 år.

Löwener Vacuumservice AB tillverkar vakuumsystem och system med vakuum för tätkontroll, läcksökning, urgasning, torkning, flyghöjdssimulering, restgasanalys, kalibrering av vakuummätare och centralvakuum.

Vi har ett brett sortiment av vakuumpumpar, läcksökare, vakuummätare, vakuumventiler, zeolitfällor, oljedimfilter, partikelfilter, vakuumolja, vakuumfett, vakuumkammare, quadrupol masspektrometer, byggdelar mm.

Sajtkarta:


Vakuumpump Mils Evisa E17.

Kvalitet

Våra leverantörer är världsledande inom sina respektive områden och satsar stora resurser på forskning och utveckling. Detta i kombination med vår långa erfarenhet av vakuumteknik ger produkter av högsta kvalitet och den mest optimala vakuumlösningen.


Vår hemmamarknad

Hemmamarknad

EU har myntat uttrycket "The Nordic Dimension" därför att våra länder har mycket gemensamt. Vårt huvudkontor i Stockholm ligger mitt i detta område. Restiden för en serviceman i bil är mindre än en dag till större delen av detta område.